Jyväskylän kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoidon yhteinen varahoitokokeilu on käynnistynyt Cygnaeuksen päiväkodilla. Yksityinen perhepäivähoitaja voi jatkossa kysyä hoitolapsilleen varahoitopaikkaa toiselta yksityiseltä perhepäivähoitajalta, yksityisestä päiväkodista tai Cygnaeuksen päiväkodilta.

Varahoitojärjestelyt voi sopia yhteistyössä perheen kanssa esimeriksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton, muiden lastenhoitopalveluja järjestävien tahojen kanssa tai muuten perheen kanssa sovituilla tavoilla.  

Kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoidon yhteinen varahoitoryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti äkillisiin sairaustilanteisiin yksityisen hoitajan tai hoitajan oman lapsen sairastuessa. Yksityinen perhepäivähoitaja voi käyttää varahoitoa Cygnaeuksen päiväkodista enimmillään viisi päivää kuukaudessa. Pidemmät poissaolot ja loma-ajat yksityinen perhepäivähoitaja sopii jatkossakin tapauskohtaisesti asiakasperheidensä kanssa. 

Yksityinen perhepäivähoitaja selvittää sairaustapauksissa asiakasperheiden varahoidon tarpeet ja varmistaa Cygnaeuksen päiväkodista hoitopaikan.  Yksityisen perhepäivähoidon asiakasperheet saavat tarkemmat ohjeet varahoidon varaamisesta Cygnaeuksen päiväkotiin ja maksukäytänteistä omalta perhepäivähoitajaltaan.  

Lisätietoja: 
palvelukoordinaattori Sari Ruokolainen, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 7591 
palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 4964 
palvelukoordinaattori Auli Majuri-Naappi, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3103