Vastaa valinnanvapauskokeilun kyselyyn. Voit vastata, vaikka et vaihtanutkaan avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelutuottajaa.

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat ovat olleet mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeilussa vuosina 2017-2019. Nyt asukkaita pyydetään vastaamaan muutamaan kysymykseen terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyen. Kysely on avoinna 30.9.2019 saakka.
-    Kyselyyn on jo tullut mukavasti vastauksia, mutta vielä on muutama päivä aikaa vastata, kertoo projektityöntekijä Leevi Tuohiluoma.

Kyselyllä selvitetään kuntalaisten mielipiteitä kokeilusta ja palveluiden käyttämisestä jatkossa. Kyselyyn voi vastata niin valinnanvapautta hyödyntänyt ja avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelutuottajaa vaihtanut asukas kuin kokeiluun osallistumatonkin kuntalainen. Kysely on avoin kaikille ja siihen vastataan nimettömästi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kokeilun loppuraportoinnissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. 

Kokeilu on ollut käynnissä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemilla sekä Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemilla. Kokeilu päättyy 31.10.2019. 

Valinnanvapauskokeilu on kattanut asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Pakettiin ovat kuuluneet myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut. Mukana kokeilussa on ollut yhteensä viisi yksityistä palvelutuottajaa.

Kyselyyn valinnanvapauskokeilun sivulta 
www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-hankasalmella-ja-uuraisilla 

tai suoraan kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/4091FE212CD52941

Lisätietoja:

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3157, 050 512 7527
Riitta Pylvänen, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 1630, 050 590 1525