Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvio 2020

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion, siihen liittyvän talonrakennusinvestointiohjelman sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman. Talonrakennusinvestointiohjelman suurimpina hankkeina ovat Keljonkankaan yhtenäiskoulun ja Kortepohjan päiväkotikoulun uudisrakennukset.  

Kaikkien lautakuntien ja johtokuntien tulee jättää talousarvioesityksensä 27.9. mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 21.10. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 7.- 8.11. ja hallituksen esitys valtuustolle annetaan 18.11. Valtuuston on määrä käsitellä Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys 25.11.2019.

Mankolan yhtenäiskoulun vuokrasopimuksen kestoajan tarkistaminen

Tilapalvelun johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Mankolan yhtenäiskoulun vuokra-aikaa jatketaan laajennusosan käyttöönoton yhteydessä vuoteen 2044 asti.

Muutkin esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.

Tilapalvelun johtokunnan 24.9.2019 kokouksen pöytäkirja liitteineen.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Mervi Hovikoski, p. 050 453 5023
kiinteistöjohtaja Mikko Lepo, p. 040 830 6379

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu