Kortepohjan ja Kortesuon päiväkodeilla sekä Kortepohjan koululla vietetään 23.-27.9. yhteistä monialaisen oppimiskokonaisuuden viikkoa (MONO-viikko). Lapset pääsevät viikon aikana ideoimaan tulevan uuden päiväkotikoulun pihaa ja pihasta lähtevää lähiliikuntapaikkaa. Lapsilta kerätyt ideat ja ajatukset koostetaan raportiksi suunnittelijoiden työn tueksi.

Lisätietoja: 
päiväkodin johtaja Timo Korhonen, Kortepohjan ja Kortesuon päiväkodit, puh. 014 266 3125 
rehtori Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulu, puh 014 266 4449 
hankearkkitehti Kaisa Jokinen, Tilapalvelu, puh. 014 266 8687 
liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, liikuntapalvelut, puh. 014 266 0765 

Kortepohjan ja Kortesuon päiväkotien lapset ja Kortepohjan koulun oppilaat ovat paneutuneet uuden päiväkotikoulun pihan suunnitteluun osallistuvan tutkimuksen keinoin. Päiväkotilasten mielipiteitä on kerätty ja osallistumista on toteutettu haastattelemalla lapsia, käymällä retkillä tulevalla lähiliikuntapaikalla ja valokuvaamassa siellä kiinnostavia kohteita ja paikkoja. Esiopetusikäiset ovat piirtäneet luonnoksia pihasta ja lähiliikuntapaikasta. Lisäksi vanhemmat ovat voineet esittää ajatuksiaan ja toiveitaan lähiliikuntapaikan suhteen merkitsemällä karttapohjiin mitä toimintoja haluaisivat eri alueille.  

Koululaiset ovat kuvanneet nykyisessä pihassa olevia lempipaikkoja ja pohtineet, miksi juuri nämä paikat ovat heistä parhaita. Luokat ovat myös retkeilleet lähialueen leikkipuistoihin kokeilemaan ja kokemaan paikan päällä, mikä ilahduttaa puistojen tarjonnassa ja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota päiväkotikoulun pihassa ja lähiliikuntapuistossa. Vanhemmat oppilaat ovat laajentaneet tutkimuksiaan muun muassa Mäki-Matin perhepuistoon ja Viitaniemen liikennepuistoon. 

-Ilmiötä nimeltään yhteisöllisyys on tutkittu eri ikäisten oppijoiden kesken. Koulukummit ovat olleet työpareina kummioppilailleen ja eskarit epuille ja toput eskareille.  Projektit jatkuvat pitkälle syksyyn vielä MONO-viikon jälkeenkin. Esimerkiksi 3B-luokkalaiset rakentavat pienoismalleja yhdessä 6B-luokan kanssa. Nämä pienoismallit dokumentoidaan kuvin ja toimivat ideapankkina muillekin koululaisille, kertoo rehtori Päivi Liimatainen Kortepohjan koululta.  

Aikaisemmin Kortepohjan päiväkodin lasten ja koulun oppilaiden näkemyksiä on kerätty Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelmaan ja oppimisympäristöjen suunnitteluun.  Koululaisten lempipaikkojen kuvakooste.

Uuden päiväkotikoulun pihasta lähtevän lähiliikuntapaikan suunnitteluun myös koululaisten vanhemmat ovat päässeet esittämään toiveitaan, ideoitaan ja näkemyksiään Kodin ja koulunpäivänä syyskuun alussa.  Vanhempien näkemykset 

-Päiväkotilasten vanhemmat ovat myös päässeet jättämään omat ideansa lasten haku- ja tuontikäyntien yhteydessä, kertoo Kortepohjan ja Kortesuon päiväkotien johtaja Timo Korhonen.  

Uusi kaksikerroksinen päiväkotikoulu valmistuu nykyisen Kortepohjan koulun tontille vuonna 2022. Päiväkotikouluun tulee tilat myös Kortepohjan lähikirjastolle. Päiväkotikoulu tarjoaa oppimisympäristön lähes 700 lapselle. Rakentamisen ajaksi Kortepohjan koulu ja Jälkkäri-toiminta siirtyvät väistötiloihin Voionmaan kouluun tammikuussa 2020.