Jyväskylän koulujen lähes 13 500 oppilasta liikkuvat 23.-27.9. #BeActive –urheiluviikon ohjaamana. #BeActive on Euroopan komission teemaviikko, joka kannustaa kaikenikäisiä liikkumaan säännöllisesti.

Lisätietoja: 
koordinaattori Niko Leppä, Jyväskylän Liikkuva koulu, p. 014 266 2681 
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, p. 014 266 4036 
 

#BeActive-viikko on huomioitu monipuolisesti kouluilla, perusopetuksen aamu- ja iltapäivä Jälkkärissä sekä myös urheiluseurojen ohjaamilla liikuntavälitunneilla. Jyväskylässä teemana on yhdenvertaisuus liikkumiseen.  

Paralympialajit tuovat uusia kokemuksia oppilaiden liikkumiseen  

Teemaviikolla kouluissa tutustutaan perinteisten liikuntamuotojen ja välituntitoimintojen rinnalla myös paralympialajeihin. #BeActive-viikon yksi tavoite onkin nostaa esiin yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien tärkeys kaikille lapsille ja nuorille.  

Suomen paralympiakomitean tuottamaan elämykselliseen Para School Day -päivään pääsevät #BeActive-viikolla tänä vuonna osallistumaan Palokan, Tikkakosken, Korpilahden ja Keltinmäen koulujen oppilaita. Para School Day -päivässä jokainen oppilas pääsee liikkumaan vammaisuhreilulajien innostamana ja kohtaa erilaisuutta toiminnan kautta. Omakohtaisten lajikokeilujen avulla edistetään liikuntakulttuurin avoimuutta sekä tuodaan oppilaiden aisteille ja keholle uusia kokemuksia. Kaikki perusopetuksen koulut ovat saaneet Liikkuva koulun suunnittelemat liikuntavinkkipaketit, joiden pohjalta luokissa pohditaan liikkumisen tasa-arvoa, kokeillaan erilaisia vammaisurheilulajeja ja matalan kynnyksen liikuntaa. Liikuntatunneilla oppilaita rohkaistaan ideoimaan uusia liikuntalajeja paralympia-hengessä ja huomioimaan erilaiset toimintakyvyt niin, että kaikki voisivat liikkua yhdessä.  

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä vahvasti esillä #BeActive-urheiluviikon markkinoinnissa  

Jyväsjärven rantamaisemat ja kaikkien jyväskyläläisten yhteisessä käytössä olevat lähiliikuntapaikat näyttäytyvät valtakunnallisen #BeActive-viikon markkinointivideossa. Videolla liikkumaan kannustavat Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Jasmine Repo ja Liikkuva koulu -koordinaattori Niko Leppä. Video on katsottavissa  

Euroopan urheiluviikkoa vietetään tänä vuonna viidettä kertaa. Viikon tapahtumat löytyvät tunnuksella #BeActive. Viikko rahoitetaan osaksi Erasmus+ -ohjelman tuella. Käytännön järjestelyt tehdään Liikkuva koulu –verkoston kanssa.