Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu maastoliikennelain 30 §:n mukainen maastoliikennelupahakemus, joka koskee moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaa harjoitusten toistuvaa tai pysyvää järjestämistä Valkeamäen maastossa. Alue sijaitsee noin 6 km Jyväskylän keskustasta länteen Keuruuntien tuntumassa. Alueelle on tarkoitus perustaa moottoripyörien harjoitusreitti. Alueen maanomistaja Jyväskylän kaupunki/tonttipäällikkö on vuokrannut alueen hakijalle kyseistä tarkoitusta varten ja lupaa haetaan vuokrasopimuksen voimassaoloajaksi ajalle 1.1.2020-31.12.2024. Harjoitusreitillä ajaa keskimäärin 10-20 ajajaa vuorokaudessa. Ajajamäärä vaihtelee viikonpäivän ja ajan mukaan. 

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa 20.9. - 11.10.2019 osoitteessa Kivääritehtaankatu 6 ja 12.10. - 21.10.2019 osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Asiaa koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 21.10.2019 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu PL 233, 40401 Jyväskylä tai sähköisesti osoitteella kirsi.hanninen-valjakka(at)jyvaskyla.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä merkintä, että kirjelmä liittyy maastoliikenneasiaan 179-2019-2. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka, puh. 014 266 5172, s-posti kirsi.hanninen-valjakka(at)jyvaskyla.fi.

Jyväskylä 20.09.2019  

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto 
 

Kaupunginosa: