Vuoden kiertotalouskunnaksi 2019 valitussa Jyväskylässä aiheena kierrätys, hiilijalanjälki ja kiertotalous.

Lisätietoja:  
luokanopettaja Ilona Peltola, Lehtisaaren koulu puh. 040 7730 103 
apulaisjohtaja, matemaattisten aineiden lehtori Merja Jokinen, Lehtisaaren koulu, puh. 014 266 8973 

Jyväskylän Lehtisaaren koulu on mukana EU:n rahoittamassa Erasmus+ -hankkeessa, jossa keskitytään virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden käyttämiseen oppimisessa.  vLeaRning-hankkeen seuraava Learning Event -tapaaminen järjestetään 22.-28.9.2019 Lehtisaaren koululla. Tapaaminen tuo Jyväskylään yhteensä 22 oppilasta ja 7 opettajaa Espanjasta, Britanniasta ja Sloveniasta. Viikon aiheena on kierrätys, hiilijalanjälki ja kiertotalous.   
  
Oppilaat tuottavat hankkeen aikana eri aihepiireihin oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, joissa hyödynnetään VR (virtuaalinen todellisuus) ja AR (lisätty todellisuus) -tekniikoita. Mukana ovat Lehtisaaren koulun lisäksi ovat Colegio Parido Espanjasta, Academy at Shotton Hall, Britanniasta ja Oz Vismarje Brod Sloveniasta sekä espanjalainen teknologiakeskus AIJU. Projekti päättyy joulukuussa 2020. 
  
vLeaRning-hankkeen avulla edistetään opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) ja L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen) taitojen oppimista.  

-Mukana olevien oppilaiden kielitaito karttuu ja kulttuurisen osaamisen lisäksi saadaan uutta tietoa kiertotaloudesta ja sen vaikutuksesta paljon puhututtavaan ilmastonmuutokseen. Koululle saadaan uutta oppia videotuotannon tämän päivän uusimmista tekniikoista myöhemminkin hyödynnettäväksi ja tuotetaan AR-tekniikkaa hyödyntäen virtuaalipostereita, iloitsevat opettajat Lehtisaaren koulusta.  
  

Viikon aikana tutustutaan jyväskyläläisten yritysten kiertotalouden käytänteisiin  

Vuoden 2019 kiertotalouskunnaksi valitusta Jyväskylästä löytyy runsaasti hankkeen teemaan sopivia tutustumiskohteita.  Viikon aikana tutustutaan kiertotalouden periaatteisiin, lajitteluun ja kierrätykseen, niin isäntäperheiden kotitalouskierrätykseen kuin yritysten kiertotalouden käytänteisiin. Tutustumiskohteita ovat muun muassa Mustankorkea, Reteko Oy, Kuusakoski Oy, Sovatek-säätiö, Lassila-Tikanoja, Prisma ja Japa ry. Lisäksi retkeillään Hangasjärvellä sekä osallistutaan Valon kaupungin ja Tieteiden yö -tapahtumiin.

-Haluamme antaa nuorille mahdollisimman monipuolisen kuvan, kuinka erilaiset toimijat kantavat vastuunsa ympäristöstä, toteaa apulaisjohtaja Merja Jokinen Lehtisaaren koulusta.