Aluekeskustan tulevaisuuden rakentumista halutaan ohjata kokonaisvaltaisella suunnitelmalla


Lisätiedot kehittämissuunnitelmasta: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

Lisätiedot kyselystä: erikoissuunnittelija Ilona Leikas, p. 014 266 8744, ilona.leikas[at]jyvaskyla.fi

Palokan keskustan alueelle aiotaan laatia kehittämissuunnitelma, jonka tarkoituksena toimia ohjenuorana tuleville rakennushankkeille. Palokan keskusta-alue on ehtinyt kokea viime vuosina voimakkaita kaupunkikuvallisia ja palvelutarjonnan muutoksia. Keskuskorttelin lähettyville on rakentunut kirjasto-koulurakennus sekä seniorikortteli. Lisäksi torin laidalta tulipalo tuhosi liikerakennuksen, jossa sijaitsi alueen asukkaille tärkeitä palveluita kuten kauppa, kioski ja posti. Tuhoutuneen rakennuksen tontilla on parhaillaan menossa kaavamuutos, joka mahdollistaisi kahden kerrostalon ja kaupan rakentamisen.

- Meiltä on tiedusteltu mahdollisuuksia kehittää myös muita alueen olemassa olevia kiinteistöjä, kertoo kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio.

Talven 2019-2020 aikana työstettävän kehittämissuunnitelman avulla halutaan varmistaa sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaan että viihtyisän ja toimivan ympäristön rakentuminen vuosien saatossa. Suunnittelussa tarkastelussa ovat erityisesti tori ja sen ympäristö toimintoineen, liikenne- ja liikkumisyhteydet sekä potentiaaliset paikat täydennysrakentamiselle.

- Uuden rakentamisen painopiste tulee olemaan asumisessa, mutta liike- ja toimistotiloille on myös selvä kysyntä. Alueen kehittämisestä on keskusteltu Palokan yrittäjien kanssa sekä myös vasta pidetyssä asukasillassa tämä nousi vahvasti esille.

 

Suunnittelun pohjalle kerätään alueen asukkailta kokemustietoa sekä ideoita alueen kehittämiseksi

Karttapohjaisessa kyselyssä on mahdollista merkitä omia suosikkipaikkojaan sekä niitä, jotka vaatisivat uudistamista. Kyselyssä pyritään kartoittamaan myös suositut ja parantamista vaativat liikkumisen väylät sekä näkemykset asumisen ja erilaisten palveluiden sijoittumiselle alueella. Kyselyyn voi vastata 15.10.2019 saakka osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/7021/.

Kaupunginosa: