Mitä kuuluu nuorille? -foorumi ja Huippukokous käynnistävät nuorisovaltuuston toimintakauden 2019-2020

Jyväskylän nuorisovaltuusto järjestää Huippukokouksen tiistaina 24.9.2019 Jyväskylän kaupungintalolla. Päivä käynnistyy klo 9.00 Mitä kuuluu nuorille? -foorumilla. Nuoret pääsevät keskustelemaan aamupäivän aikana Jyväskylän virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa nuorten arkeen liittyvistä teemoista. Päivä jatkuu klo 12.30 Huippukokouksella, jossa valitaan uusi nuorisovaltuusto toimintakaudelle 2019-2020. Mitä kuuluu nuorille? -foorumi ja Huippukokous ovat avoimia tilaisuuksia. Tilaisuuksiin pyydetään ennakkoilmoittautumiset 19.9.2019 osoitteeseen jassin.rezai@jyvaskyla.fi.  

Nuorisovaltuuston seitsemälle vapaalle paikalle voi ilmoittautua Huippukokouksessa 

Uuteen nuorisovaltuustoon valitaan 40 jyväskyläläistä 13-20-vuotiasta. Perusopetuksen yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja nuorisotilat ovat nimenneet omat edustajansa. Nuorisovaltuuston seitsemälle vapaalle paikalle voi Huippukokouksessa asettua ehdolle kuka tahansa 13-20-vuotias vaikuttamisesta kiinnostunut nuori. 

Nuorisovaltuusto on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava ja kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, jolle on lain mukaan annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuorisovaltuuston tehtävänä on parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa sekä toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto on Jyväskylän kaupunginhallituksen alainen toimikunta ja sen käytännön ohjauksesta vastaa nuorisopalvelut. 

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala, nuorisovaltuusto, p. 014 266 4240 
tiedottaja Jussi Koskinen, nuorisovaltuusto, p. 014 266 7515 
koordinaattori - osallisuuskasvatus Jassin Rezai, nuorisopalvelut, p. 014 266 4230 
Nuorisovaltuusto