Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo Jyväskylä ja perusopetuksen opinto-ohjaajat olivat kesällä nuorten apuna ja tukena uusien opiskeluvaihtoehtojen suunnittelussa.

Lisätietoja: 
etsivän nuorisotyön koordinaattori Teija Lapinmäki, nuorisopalvelut, puh. 014 266 0941 
etsivä nuorisotyöntekijä Tuuli Rissanen, nuorisopalvelut, puh. 014 266 2426 
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4984 
koordinaattori Marita Räisänen, Ohjaamo-toiminta, nuorisopalvelut, puh. 014 266 4415

Jyväskylän perusopetuksen päättäneistä 9. luokkalaisista 88 nuorta sai kesäkuussa tiedon, ettei ollut päässyt hakemaansa toisen asteen opiskelupaikkaan. Määrä oli huomattavasti suurempi kuin Jyväskylässä viime vuosina on ollut. Aikaisempina vuosina ilman jatko-opiskelupaikkaa on jäänyt vain muutamia nuoria.  

Etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo Jyväskylä päivystivät koko kesän 

Koulujen opinto-ohjaajat, etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo Jyväskylä ovat olleet nuorten apuna ja tukena uusien opiskeluvaihtoehtojen suunnittelussa. Ohjausta oli tarjolla, jos opiskelupaikka jäi saamatta, saatu opiskelupaikka ei ollutkaan se mieluisin vaihtoehto tai jos apua tarvittiin opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvissä asioissa.  

Päävastuu ohjauksesta on perusopetuksen opinto-ohjaajilla. Opinto-ohjaajat päivystivät kouluilla kesäkuussa heti tulosten saapumisen aikaan. Seuranta omien oppilaiden jatkosta on jatkunut syksyyn asti. Perusopetus ilmoitti nuorisolain mukaisesti etsivään nuorisotyöhön tiedot ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneistä nuorista. Etsivä nuorisotyö varmisteli kesän aikana nuorilta ja heidän huoltajiltansa opintojen ja jatkohakujen tilannetta. Lisäksi Ohjaamo Jyväskylän opinto-ohjaajat, ammatinvalinnanpsykologi ja te-asiantuntijat olivat nuorten apuna ja tukena kesän aikana. Suurin osa ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneestä 88 nuoresta on syksyyn mennessä saanut paikan varasijoilta, jatkuvan haun kautta tai esimerkiksi Valmasta.  

-Tällä hetkellä ilman jatkopaikkaa on enää vain muutama nuori. Etsivä nuorisotyö tavoittelee heitä ja pyrkii ohjaamaan heidät palvelujen piiriin. Jos kaikille opiskelu ei ole ajankohtaista, niin silloin mietitään muita vaihtoehtoja, kuten työpajatoimintaa, kertoo etsivän nuorisotyön koordinaattori Teija Lapinmäki.  
  

Ohjaamo Jyväskylästä autettiin lähes 300 nuorta heinäkuun aikana 

Ohjaamo Jyväskylä oli avoinna ensimmäisen kerran koko kesän. Heinäkuussa Ohjaamon opinto-ohjaajat, ammatinvalintapsykologi ja te-asiantuntijat kirjasivat nuorten asiointikertaa 300 kappaletta. Ohjaamo Jyväskylän palvelut on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotialle nuorille. 
 
-Kiireinen kesä osoittaa, että Ohjaamon palvelu löydetään jo hyvin ja tarvetta ohjaukselle on koko kesän. Kirjasimme kesä- ja heinäkuussa lähes yhtä paljon nuorten asiointikertoja, toteaa Ohjaamo Jyväskylän koordinaattori Marita Räisänen.  

Ohjaamosta nuoria ohjattiin opiskelun lisäksi työkokeiluun ja nuorten pajatoimintaan. Apua sai myös esimerkiksi opintotukihakemuksen täyttämiseen, omaan talouteen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.  

Oppimista tuetaan koko lukuvuoden ajan 

 Perusopetuksen tavoitteena on, että kaikki saavat päättötodistuksen. 9.-luokkalaisen oppimista tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Oppilaan oppimista tuetaan pitkin lukuvuotta tarjoamalla esimerkiksi tukiopetusta, osa-aikaisen erityisopetusta ja tarvittaessa tulkitsemis- ja avustajapalveluja sekä erityisiä apuvälineitä. Erillisten pienryhmien opetuksessa hyödynnetään erityisesti toiminnallisia opetusmenetelmiä. Myös perusopetuksen aikaisilla oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluilla tuetaan oppilaiden opinpolun viimeistä taivalta. 

-Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa toimii useampia pienryhmiä, joiden tavoitteena on nimenomaan edistää perusopetuksen loppuunsaattamista. Erityisesti oppilaan ohjaajien eli opojen, erityisopettajien ja luokanohjaajien tiiviillä työskentelyllä 9. luokkalaisten kanssa koulussa edistetään perusopetuksen onnistunutta loppuunsaattamista, kertoo palvelujohtaja Tuija Rasinen perusopetuspalveluista.