Jyväskylän kaupunkikonsernin Ympäristöteko 2018 -palkinnon saajaksi on valittu perusturvan toimiala, jonka eri palvelualueilla on tehty lukuisia ilmastopäästöjä vähentäviä, ihmisen kokoisia resurssiviisautta edistäviä tekoja.

Lisätietoja:

- tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, p. 040 565 3066, pirkko.melville[at]jkl.fi 
- palvelujohtaja Päivi Kalilainen, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut,
p. 014 266 3600, paivi.kalilainen[at]jkl.fi 
- palvelujohtaja Kati Seppänen, terveyskeskussairaalat, p. 014 266 2400, kati.seppanen[at]jkl.fi
- palvelujohtaja Maarit Raappana, vanhuspalvelut, p. 014 266 3634, maarit.raappana[at]jkl.fi
 

Perusturvan toimiala on tehnyt jo vuosia päämäärätietoisesti ja laaja-alaisesti työtä kiertotalouden ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Terveyskeskussairaalaan, vanhuspalveluiden kotihoitoon sekä sosiaalipalveluihin on muun muassa hankittu ilmastopäästöttömiä, biokaasulla käyviä leasing-autoja, vanhuspalveluiden ruokahävikkiä on vähennetty tehokkaasti ja vammaispalveluissa on aloitettu palstaviljely.

– Tällä tunnustuksella olemme halunneet nostaa esiin myös näitä vähän pienempiä, mutta niin monia ihmisiä koskettaneita tekoja, joita sekä vanhuspalveluissa, sosiaalipalveluissa että terveyskeskussairaalassakin on vuosien aikana tehty, kertoo Ympäristöteko 2018 -palkinnon saajan valinneen Jyväskylän kaupungin resurssiviisausryhmän puheenjohtaja, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville.

– On hienoa, että myös meidän toimialamme upea ruohonjuuritason työ saa kiitosta ja näkyvyyttä tässä meille jokaiselle tärkeässä työssä. Suurin kiitos kuuluu motivoituneelle henkilöstöllemme! Perusturva haluaa jatkossakin tehdä ihmisenkokoisia resurssiviisaustekoja ja olla rohkaisemassa muita kuntatoimijoita pieniin muutoksiin, iloitsevat perusturvan palvelujohtajat Päivi Kalilainen, Kati Seppänen ja Maarit Raappana.

Palkinto luovutettiin perusturvan toimialan edustajille Liikkujan viikon yhteydessä maanantaina 16.9. järjestetyssä Kestävä liikenne Keski-Suomessa -seminaarissa.