- Tavoitteena varmistaa asukkaiden hyvä hoito ja hoiva kaupungin vastuulle kuuluvissa palveluissa

Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut kutsui Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen ja konsernin yhtiöiden edustajat keskustelemaan toimintaan liittyvistä epäselvyyksistä. Yhdistyksen asuntojen vuokriin, hallintoon ja rahoitukseen liittyvät epäselvyydet nousivat esille eilen esitetyssä Ylen MOT-ohjelmassa, jossa kerrottiin Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen ARA:n tekemistä tarkastuksista ja niissä havaituissa epäkohdista. ARA julkaisi eilen myös tiedotteen, jossa se yksilöi konsernin toimintaan ja ARA-tukiin liittyviä epäkohtia sekä mahdollisia sanktioita, jollei ARA:n edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä toteuteta yhdistyksen ja konsernin toiminnassa.

Jyväskylän kaupunki ei ole ARA:n selvityksessä asianosaisena, mutta haluaa osaltaan käydä läpi Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen ja konserniin kuuluvien yhtiöiden mahdollisuudet toimia jatkossa kaupungin palveluntuottajina. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää se, onko yhdistyksillä myös jatkossa taloudellisia edellytyksiä tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluita Jyväskylän järjestämisvastuulle kuuluvissa vanhus- ja vammaispalveluissa sekä sosiaalipalveluissa. Mikäli edellytyksiä ei ole, Jyväskylän kaupunki tarkastelee palvelusopimuksia ja varmistaa sitä kautta, että yhdistyksen toiminnan piirissä olevat Jyväskylän kaupungin asiakkaat saavat myös jatkossa palvelunsa. 

Jo nykyisellään kaupunki seuraa säännöllisesti palveluntuottajiensa taloudellista tilannetta. Ennakoivalla valvonnalla varmistetaan, että talousvaikeuksissa kamppailevien yritysten osalta voidaan varmistaa asukasturvallisuus ja palveluiden saatavuus myös tilanteissa, joissa palveluntuottaja ei pysty velvoitteistaan selviämään. Näitä tilanteita on kaupungin palveluissa ollut muutamia viimeisen 10 vuoden aikana. 

Kaupunki haluaa rauhoitella Hoivapalveluyhdistyksen yksiköissä olevien palveluiden asiakkaita sekä omaisia ja lupaa raportoida tapaamisten sisällöistä ja kaupungin omista toimenpiteistä, mikäli näyttää siltä, että toimenpiteisiin on syytä ryhtyä. Kaupunki vastaa siitä, että kaupungin asiakkaat saavat myös poikkeustilanteissa laadukasta palvelua kaikissa kaupungin vastuulle kuuluvissa vanhus- ja vammaispalveluissa sekä sosiaalipalveluissa. 

ARA:n tiedotteen voi lukea ARA:n verkkosivuilla. 

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin perustuvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005
Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuittu, p. 050 353 8310
Jyväskylän kaupungin taloussuunnittelupäällikkö Vesa Voutilainen, p. 050 307 9603