Päätös

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on tehnyt päätöksen 10.9.2019

(asia 43) oikaisuvaatimusasiassa, joka koskee paritalon ja omakotitalon rakentamista.

Julkipanoilmoitus

Julkipanoilmoitus on nähtävillä 16.9. – 17.10.2019 Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Vapaudenkatu 32, Jyväskylä.

 

Päätöksen antopäivä

17.9.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika päättyy

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.  Valitusaika päättyy 17.10.2019.

Rakennus- ja ympäristöjaoston päätös on nähtävillä valitusaikana Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Rakennus- ja ympäristöjaosto