Jyväskylän kaupungin vastaus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kyselyyn kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kysyy jäsenkunniltaan näkemyksiä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välisissä kevään kuntaneuvotteluissa nousi esille tarve sekä kuntien toive sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseksi. Kuntayhtymän perussopimusta ei ole muutettu, vaikka Jämsä ja Kuhmoinen ovat kuntayhtymästä eronneet.

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan mukaiset vastaukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kyselyyn perussopimuksen muuttamisesta.

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lakkauttaminen 31.12.2019

Altek Aluetekniikan liikelaitos perustettiin valtuuston päätöksellä 10.11.2003. Altek Aluetekniikan yksikkö tuottaa alueidenhoidon, kunnossapidon ja rakentamisen palveluja yhdessä yksityisten kilpailutettujen palveluntuottajien kanssa. Altek ei ole osallistunut kilpailutuksiin vaan se on toteuttanut palveluja kaupungin omana toimintana ja toiminut vertailukohtana yksityiselle tuotannolle. Altek Aluetekniikka -nettoyksikön eriyttäminen omaksi liikelaitokseksi vuoden 2004 alussa oli luonteva jatko kaupungin tilaaja-tuottaja -mallille.

Palvelutuotantoa on sen jälkeen asteittain avattu kilpailulle ja toimialalle on syntynyt yksityistä palvelutuotantoa ja kilpailua. Samalla vertailu yksityiseen palvelutuotantoon on tehostanut kaupungin liikelaitoksen palvelutuotantoa merkittävästi. Kilpailutettujen hankintojen rinnalla tarvetta oman toiminnan tilaaja-tuottajamallille ei enää ole. Tämän vuoksi liikelaitosmalli on perusteltua purkaa ja integroida toiminta kaupunkirakenteen toimialan toimintoihin. Mikäli valtuusto hyväksyy Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lakkauttamisen, toiminta integroituu osaksi kaupunkirakenteen toimialaa 1.1.2020 alkaen.

Muutoksilla ei ole välittömiä vaikutuksia kaupungin toimintaan tai talouteen. Liikelaitos on ollut osa kunnan taloutta niin, että se on tilinpäätöksessä joka tapauksessa yhdistelty ns. rivi riviltä kaupungin tilinpäätökseen. Liikelaitos on myös päätöksenteossa ollut osa kaupunkia, se ei ole itsenäinen oikeushenkilö. Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminnot henkilöstöineen on tarkoitus integroida Kaupunkirakenteen toimialalle Liikenne- ja viheralueet -palvelualueelle.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019 ja sen toiminta sulautuu osaksi kaupunkirakenteen toimialaa 1.1.2020 lukien
2.Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen henkilöstö, sopimukset, velvoitteet ja vastuut siirtyvät sellaisenaan kaupunkirakenteen toimialalle
3.Organisaatiomuutos huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.

Arviointikertomus 2018

Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Kuolinpesän omaisuuden kohdentaminen

Suuntaa-antava arvio omaisuuden säästöstä on pesänhoitajalta saatujen tietojen perusteella noin 28 500 euroa.
Kaupunginhallitus päätti, että Valtiokonttorilta haettava omaisuus päätösliitteen mukaisesta jäämistöstä sekä niiden realisoinnista saatavat tulot kohdennetaan konsernihallinnon toimialalle ja käytetään ruokapankkitoimintaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan Valtiokonttorille tehtävä hakemus kaupungin puolesta.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen kaupunginvaltuustolle Jyväskylän kaupungin brändityöstä

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden kaupunginvaltuustolle Jyväskylän kaupungin brändityöstä valtuuston kokouksen 30.9.2019 jälkeen.Esityslistan julkinen versio on luettavissa kaupungin verkkosivulta.
Esityslista poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: