Haku palvelusetelituottajaksi on nyt avoinna.

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala hakee palvelutuottajia 1.11.2019 käyttöönotettavaan avosairaanhoidon palveluseteliin. Palvelusetelin voivat valita kaikki asukkaat, joiden kotikunta on Hankasalmi. 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Terveysalan toimija voi hakeutua avosairaanhoidon palvelusetelituottajaksi tekemällä sähköisen hakemuksen Palse.fi-portaalissa. Avosairaanhoidon palvelusetelin tuottajahaku on käynnistynyt 11.9.2019. Hakemus tulee olla jätettynä 27.9.2019 mennessä, jotta saapuneet hakemukset ehditään käsitellä ennen palvelun aloittamista 1.11.2019. Muutoin palveluntuottajaksi on jatkuva haku.

Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat avosairaanhoidon palvelua sääntökirjan mukaisesti. Palveluseteleiden sääntökirja löytyy Palse.fi-portaalista ja on luettavissa myös Jyväskylän kaupungin sivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf

Hankasalmen asukkaat voivat valita palvelusetelin 21.10.2019 alkaen

Valitessaan avosairaanhoidon palvelusetelin asiakas valitsee palvelukokonaisuuden, joka sisältää avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut, laboratorio ja röntgenpalvelut mukaan lukien. 

Asiakas valitsee vastaanottopalveluistaan vastaavan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta osoitteesta www.palse.fi. Valinnan voi tehdä sähköisesti suomi.fi -tunnistautumisen kautta, hyväksyttyjen palvelutuottajien luona tai Hankasalmen terveysasemalla 21.10.2019 alkaen. Asiakas sitoutuu olemaan valitsemansa palveluntuottajan asiakkaana vähintään 12 kuukautta.

Palse.fi 
www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelusetelitoiminta/palveluseteliyrittaja

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Marja Puurula, p. 014 266 8723
projektityöntekijä Leevi Tuohiluoma, p. 014 266 3157
osastonhoitaja Tuula Jaakkola, p. 014 267 1958