Palvelupiste Hannikaisessa, os. Kivääritehtaankatu 6 A 1 pidetään julkisesti nähtävänä 10.9.–10.10.2019 Savulahti II asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijakoehdotus. Asemakaavan laajennus koskee 43. kaupunginosaa, asemakaavan muutos koskee 43. kaupunginosan korttelin 163 tonttia 8 sekä katu-, virkistys-, liikenne- ja erityisaluetta.

Kaavaan liittyvään aineistoon voi tutustua internetissä osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 10.10.2019 ennen klo 15.00.

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunginosa: