Jyväskylän koululaisille on tarjolla runsaasti maksuttomia vaihtoehtoja mieluisaksi harrastukseksi. Liikkuva koulu järjestää liikunnallisia aktiviteetteja koulupäivän aikana. Iltapäivisin koulujen kerhot tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia muun muassa liikunnan, musiikin, kädentaitojen tai kokkauksen harrastamiseen.

Lisätietoja: 
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 4036 
hankekoordinaattori Sami Talvensola, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 3163 
hankekoordinaattori Kirsti Tuuri, Harrastelaturi, puh. 014 266 4046 
liikunnanohjaaja Reeta Jääskeläinen, liikuntapalvelut, puh. 014 266 7530 
nuorisonohjaaja Rita Suhonen, nuorisopalvelut, puh. 014 266 8720

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille on koulukohtaisesti tarjolla myös aamukerhoja helpottamaan myöhemmin aamupäivällä alkavan koulupäivän aloituksen odotusta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri järjestää monipuolista ohjattua toimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille koulupäivän jälkeen. 

Lukuvuonna 2018-2019 Jyväskylässä kerhotoimintaa tarjottiin 37 koululla. Kerhoja oli yhteensä lähes 300 kappaletta ja kerhotunteja noin 4000. Koulukohtaiset kerhot ja aikataulut löytyvät koulun nettisivuilta harrastetoiminnan kohdalta.  

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden maksuttomat harrastukset 

Koulujen kerhojen lisäksi perusopetusikäisille on tarjolla myös Taidelaturin taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja, joiden sisältöön oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan. Kerhoissa on tarjolla muun muassa uv-maalausta, graffitia, bändejä ja kädentaitoa. Maksuttomat kerhot toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella. Tavoitteena on vastata koululaisten kiinnostukseen taiteen ja kulttuurin aloja kohtaan sekä lisätä lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriosallistumista. 
www.jyvaskyla.fi/kulttuuriaitta/harrastustoiminta/taidelaturi 

Jyväskylässä taidemuseoon ja Suomen käsityön museoihin on vapaa pääsy joka perjantai. Museot järjestävät näyttelyjen lisäksi tapahtumia ja kursseja eri ikäisille nuorille. www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/museot 
Nuorisotilojen toiminta on suunnattu yli 13-vuotiaille. Ohjatun toiminnan rinnalla tiloilla voi pelailla ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Jyväskylän kaupungin ja jyväskyläläisten toimijoiden järjestämää harrastetoiminta 13-29-vuotiaille löytyy osoitteesta https://nuorten.jyvaskyla.fi/toimintaa. 

LiikuntaVeturi on maksutonta ja ohjattua liikuntaa 9-12-vuotiaille ja perheille eri puolilla Jyväskylää.  Aiempaa kokemusta mistään liikuntalajista ei tarvitse olla. Päätavoitteena on liikunnanriemu yhdessä ikäkavereiden kanssa. Osaan ryhmistä on etukäteisilmoittautuminen. www.jyvaskyla.fi/liikuntaveturi  

LiikuntaLaturi tarjoaa maksuttomia ja ohjattuja liikuntavuoroja 13-19-vuotiaille. Eri puolilla Jyväskylää kokoontuviin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta, vaan LiikuntaLaturissa on mahdollisuus kokeilla yhtä lajia tai osallistua vaikka kaikkiin vuoroihin. www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi