Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelun syysloma on ajalla 14.–18.10.2019. Tuolloin varhaiskasvatuspalvelua järjestetään vain tarpeen mukaisesti. Perheiden tulee ilmoittaa 20.9. mennessä, tarvitseeko lapsi varhaiskasvatusta syysloman aikana. Perheet ovat saaneet koteihin kyselyn ja tarkemmat ohjeet hoitoaikojen ilmoittamiseen.

Syysloman aikana avoinna ovat Cygnaeuksen, Huhtasuon, Kotimäen, Kuokkalan, Keltinmäen, Keljonkankaan, Korpilahden, Savulahden, Luhtisen, Liinalammin, Tapiolan ja Väinölän päiväkodit. Iltahoito on keskitetty Tapiolan, Korpilahden, Kotimäen, Kuokkalan ja Luhtisen päiväkotiin. Yö- ja viikonloppuhoito on Tapiolan päiväkodissa. Perhepuistoista avoinna on Mäki-Matin perhepuisto. Perheet saavat tiedon syysloman ajan varhaiskasvatuspaikasta lapsen omasta päiväkodista. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään hyvitystä loma-ajalta, kun poissaolosta on ilmoitettu määräaikaan mennessä. Maksuhyvityksen saa ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä, jotka vähentävät kuukausittaista tuntimäärää. Maksuhyvitykseen oikeuttavia päiviä ovat vain arkipäivät. 
 
Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatus, p. 014 266 3198 
asiakasmaksusihteerit, p. 014 266 3095, 014 266 3096, 014 266 1698 
päiväkodinjohtajat