Vastaa valinnanvapauskokeilun kyselyyn 30.9.2019 mennessä.

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat ovat olleet mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeilussa vuosina 2017-2019. Kokeilu on ollut käynnissä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemilla sekä Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemilla. Kokeilu päättyy 31.10.2019. Asukkaita pyydetään nyt vastaamaan muutamaan kysymykseen terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyen.

Kyselyllä selvitetään kuntalaisten mielipiteitä kokeilusta ja palveluiden käyttämisestä jatkossa. Kyselyyn voi vastata niin valinnanvapautta hyödyntänyt ja avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelutuottajaa vaihtanut asukas kuin kokeiluun osallistumatonkin kuntalainen. Kysely on avoin kaikille ja siihen vastataan nimettömästi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kokeilun loppuraportoinnissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Kysely on avoinna 30.9.2019 saakka.

Valinnanvapauskokeilu on kattanut asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Pakettiin ovat kuuluneet myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut. Mukana kokeilussa on ollut yhteensä viisi yksityistä palvelutuottajaa.

Kyselyyn pääset valinnanvapauskokeilun sivulta tai suoraan kyselyyn linkistä: Kysely kuntalaisille valinnanvapaudesta

Lisätietoja

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3157, 050 512 7527
Riitta Pylvänen, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 1630, 050 590 1525