Jyväskylän perusturvalautakunta päätti perustaa 5.9.2019 kokouksessaan avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti 5.9.2019 ylimääräisessä kokouksessaan julistaa avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran haettavaksi. Iltakoulussa esiteltiin Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvion valmistelutilannetta perusturvalautakunnalle, terveydenhuollon jaostolle sekä vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajille. 

Avoterveydenhuollon palvelujohtajan virka haettavaksi

Lautakunta päätti julistaa avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran haettavaksi. Tehtävää hoidettiin sote-uudistuksen valmistelun ajan sijaisuusjärjestelyillä, joille ei uudistuksen kaaduttua ole enää perusteita. Tavoitteena on täyttää virka 1.1.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 

Perusturvan talousarvion valmisteluvaihe

Kaupungin 2020 talousarvion valmisteluohjeen mukaan vuonna 2020 varaudutaan noin 24,6 miljoonan euron eli 3,4 % nettomenojen kasvuun. Kehyksen mukaisesti perusturvan toimialan nettomenot saavat olla ensi vuonna 410 012 000 euroa. Talousarviokehys mahdollistaa perusturvan osalta n. 13,2 miljoonan euron toimintakatteen kasvun vuoteen 2019 verrattuna. 

Asukasluvun kasvaminen ja väestön ikääntyminen luovat kasvavia palvelutarpeita. Lisäksi lakimuutokset tuovat oman tarpeensa palvelujen vahvistamiselle. Käyttötalouden toteutuminen kehyksen mukaisena edellyttää tuottavuuden parantamista, palveluiden määrän ja laadun muutoksia, palveluiden tehostamista ja valtion toimenpiteitä tulevan hallitusohjelman mukaisten linjausten toteuttamisesta.

Päätösasiana talousarvioesitys on perusturvalautakunnan käsittelyssä 19.9.

Iltakoulussa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten vaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tulevina viikkoina. Palveluista kerätyt tarpeet huomioiden annettu kehys on tiukka. Toimialan virkamiesesitykset julkaistaan perusturvalautakunnan esityslistalla internetissä 13.9.2019. Päätösasiana talousarvioesitys on perusturvalautakunnassa 19.9.2019.

Kaikkien lautakuntien ja johtokuntien tulee jättää talousarvioesityksensä 27.9. mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 21.10. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 7.-8.11. ja hallituksen esitys valtuustolle annetaan 18.11. Valtuuston on määrä käsitellä Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys 25.11.2019.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa: 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8485
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 11.9.2019 http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Lisätietoja: 
- perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Heidi Rentola, p. 040 0537 824
- perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
- sosiaalipalvelujen palvelujohtaja Ulla Kuittu p. 050 353 8310
- avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka p. 050 311 8507 
- terveyskeskussairaalan palvelujohtaja Kati Seppänen p. 050 368 0240
- perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen p. 050 370 0245
- vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana p. 050 311 8927