Jyväskylän kaupungin museopalveluissa otetaan käyttöön uusi kokoelmanhallintajärjestelmä. Uuden järjestelmän käyttöönottaminen vaikuttaa museoiden kokoelmapalveluihin, kuten hankintoihin, lahjoitusten vastaanottoon ja tietokantojen käyttöön.

Tietokantoja ei voi käyttää vanhasta järjestelmästä uuteen siirryttäessä. Tästä johtuen Jyväskylän taidemuseo sulkee kokoelmapalvelunsa 23.9. 2019 lähtien.

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien sijoitustoiminta on yksi keskeinen osa taidemuseon kokoelmapalveluita. Kokoelmahallintajärjestelmän sulkuajan vuoksi myös taideteosten sijoitustoiminta kaupungin yksiköihin suljetaan väliaikaisesti. Taidesijoitustoiminnan normalisoitumisen aikataulusta kerrotaan taidemuseon verkkosivuilla alkuvuodesta 2020.

Onneksi kuitenkin kaikki tähänastiset taidesijoitukset ovat edelleen kaupunkilaisten ilona. Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien teoksia voi ihailla esimerkiksi Jyväskylän kaupungintalossa, terveysasemilla, kirjastoissa sekä lukuisissa muissa kaupungin julkisissa tiloissa.
 
Lisätietoja
Jaana Oikari, kokoelma-amanuenssi
jaana.oikari(at) jyvaskyla.fi,
taidekokoelmat, kirjasto, arkistot
Jyväskylän taidemuseo