Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin 4.9. iltakoulussa Jyväskylän sivistyksen toimialan talousarvion ja erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuuden valmistelutilannetta.

Kaupungin 2020 talousarvion valmisteluohjeen mukaan vuonna 2020 varaudutaan noin 24,6 miljoonan euron eli 3,4 % nettomenojen kasvuun. Sivistyksen toimialalla nettomenot saavat olla annetun talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna noin 263 miljoonaa euroa, josta kulttuuri- ja liikuntapalvelujen nettomenojen osuus on noin 42 miljoonaa euroa.

Sivistyksen toimialan toiminnallisiin ja lakisääteisiin muutoksiin on kehyksessä osoitettu lisäyksenä vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kokonaisuudessaan 7,9 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät Kylän Kattauksen ruokapalvelujen veloituksen ennakoitu kasvu, vuokrien korotukset sekä 4,5 miljoonaa euroa muihin muutoksiin. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuudeksi muista muutoksista on laskettu 500 000 euroa, mutta yksiköiden esittämät lisätarpeet ovat vielä tässä vaiheessa valmistelua yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.  

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttömenojen lisätarpeet noin 700 000 euroa annetun kehyksen päälle

Sivistyksen budjettivalmistelun yhteydessä palveluilta on kerätty asiat, jotka palvelujen näkökulmasta pitäisi huomioida budjetissa. Näitä kehykseen annetun 500 000 euron ylittäviä lisätarpeita on kulttuuri- ja liikuntapalveluissa 700 000 euroa. Palvelujen näkökulmasta lisätarpeita pidetään välttämättöminä ja niitä perustellaan muun muassa palvelujen nykytason säilyttämisellä kaupungin kasvaessa sekä palvelutarpeiden muutoksella yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Lisätarpeetkin huomioiden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen nettomenojen kasvu jäisi alle koko kaupungin talousarvion kasvuprosentin.

Suurin osa yksiköiden lisätarpeista koostuu henkilöstökuluista, uusittavista järjestelmistä tai palvelutarpeen kasvusta. Suurimpana yksittäisenä kokonaisuutena budjetin ulkopuolelle olisi jäämässä pääkirjaston sunnuntaiaukiolon aloittaminen. Liikuntapalveluissa annetun suunnittelukehyksen ylittäviä tarpeita olisi muun muassa uusien liikuntapaikkojen ylläpito, kasvavat varallaolokustannukset sekä oppisopimuspaikkojen tarjoaminen, museopalveluissa on edessä joka tapauksessa uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto, mutta käyttöönottoa vauhdittamaan ei ole budjetissa lisää henkilöstöresurssia, myös konservoinnissa ja arkkitehtuurin asiantuntijapalveluissa tarvittaisiin lisäresursseja. Myös teatterissa suurin osa lisätarpeista koostuu kasvaneista palkkakustannuksista.

Teatterin suuri näyttämö ja Hippos suurimmat investointitarpeet

Lautakunta keskusteli myös tulevan vuoden investointiohjelmasta, koska kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on merkittäviä tarpeita kaupungin ensi vuoden investointiohjelmaan. Suurimpana tarpeena nähdään kaupunginteatterin suuren näyttämön tekniikan uusiminen, sen kustannusarvio on noin 1,3 miljoonaa euroa. Summa muodostuu suuren näyttämön lavanostimien ja pyörivän näyttämön uusimisesta. Toinen huomionarvoinen asia budjettivalmistelussa on, että Hippoksen investointeihin tälle vuodelle varatut rahat pitää siirtää ensi vuodelle.

Lautakuntien esitykset syyskuussa avaavat syksyn budjettikäsittelyn

Lautakunnan iltakoulussa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten vaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tulevina viikkoina kuumeisesti. Palveluista kerätyt tarpeet huomioiden annettu kehys on liian pieni, mikä tarkoittaa tarpeista tinkimistä. Toimialajohtajan on tehtävä budjettiesitys kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Päätösasiana talousarvioesitys tulee sivistyksen toimialalla kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan 18.9. ja sivistyslautakuntaan 15.9. ja toimialan virkamiesesitykset julkaistaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistalla internetissä 12.9. ja sivistyslautakunnan esityslistalla 19.9.

Kaikkien lautakuntien ja johtokuntien tulee jättää talousarvioesityksensä 27.9. mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 21.10. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 7.-8.11. ja hallituksen esitys valtuustolle annetaan 18.11. Valtuuston on määrä käsitellä Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys 25.11.2019.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106