Jyväskyläläisillä on mahdollisuus toimia liikunnan vapaaehtoistoimijana kaupungin liikuntapalvelujen piirissä joko liikuntaluotsina tai vertaisohjaajana. Liikunnan vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin, uuden oppimiseen, osallisuuteen ja virkistykseen. Liikunnan vapaaehtoistoiminnan pariin hakeudutaan omien mielenkiinnonkohteiden mukaan ja tekemisen perustana on vapaaehtoisesta itsestään nouseva into ja motivaatio. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa, mutta siitä saa hyötyä ja iloa senkin edestä. Vapaaehtoistoimijoiden tukena toimii kaupungin erityisliikunnanohjaaja, jonka kanssa voi suunnitella liikuntaluotsausta tai vertaisohjattuja ryhmiä.

Liikuntaluotsit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat liikuntakavereina sellaista tarvitseville. He haluavat antaa oman aikansa ja tukensa toisten ihmisten liikuttamiseen ja siten edistää luotsattavien hyvinvointia. Liikuntaluotsit toimivat omien aikataulujensa mukaisesti ja voivat valita itselleen mieluisimman liikuntamuodon ja tavan luotsaamiseen. Liikuntakaveria kaipaavat ihmiset voivat tulla eri ikäryhmistä sekä erilaisista liikuntataustoista. Liikuntaluotsin pyytäminen on maksutonta kuntalaisille.

Vertaisohjaajina toimivat liikunnasta ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet aktiiviset henkilöt. Vertaisohjattujen liikuntaryhmien toiminta perustuu mukavaan yhdessä tekemiseen, missä ryhmään osallistuvilla on yhdistäviä tekijöitä, kuten ikä tai asuinalue. Vertaisohjaajilta ei vaadita liikunta-alan koulutusta, vaan riittää, että on kiinnostunut liikunnallisen ryhmän ohjaamisesta tai juuri tietystä liikuntalajista. Vertaisohjaajana tarjoat muille samassa elämäntilanteessa oleville harrastusmahdollisuuden, saat mahdollisuuden oman terveyden ylläpitämiseen sekä pääset liikkumaan itsellesi mieluisalla tavalla. Vertaisohjaaja toimii koko kauden ajan.

Tutustu liikuntaluotsi- ja liikunnan vertaisohjaajatoimintaan osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/...

Koulutukset liikunnan vapaaehtoistoimijaksi järjestetään syyskuussa

Liikuntaluotsikoulutus järjestetään torstaina 5.9.2019 kello 16.30-20.30. Koulutus on Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, osoitteessa Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä.

Liikunnan vertaisohjaajakoulutus järjestetään keskiviikkona 18.9. klo 13.00 alkaen. Koulutus on Vaajakosken uimahalli Wellamossa, osoitteessa Savonmäentie 7, 40800 Vaajakoski.

Molempien koulutuksien lisätiedot ja ilmoittautuminen erityisliikunnanohjaaja Tiina Kuritulle, tiina.kurittu[a]jyvaskyla.fi tai p. 014 266 3144.

Lisätietoja

erityisliikunnanohjaaja Tiina Kurittu
p. 014 266 3144, tiina.kurittu[a]jyvaskyla.fi