Jyväskylän kaupunki etsii ideoita, jotka voivat parantaa materiaalien kiertoa ja hyödyntämistä sekä vähentää jätteen määrää. Onko sinulla idea, jota haluaisit kokeilla? Kerro ideastasi ja tee siitä totta!

Lisätietoja:

tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 1593, pirkko.melville[at]jyvaskyla.fi

Kiertotaloutta edistävä ideasi voi liittyä esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, energiaan, veteen tai jätteiden hyödyntämiseen. Lähtökohtana on, että ideasi innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla ja vähentää tavalla tai toisella loppujätteen määrää.

Ideahaku on auki 29.8.–30.9.2019. Lähetä ideasi kuvaus ja muut pyydetyt tiedot lomakkeella tämän linkin kautta: https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/circwaste-ideahaku.

Asiantuntijoista koostuva raati valitsee saaduista ideoista 6–7 parasta jatkojalostettavaksi. Jatkojalostuksessa ideasta muotoillaan yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestävä kokeilu, joka testaa ideaa ja sen vaikutuksia käytännössä. Valittujen ideoiden esittäjiin otetaan yhteyttä lokakuun aikana.

Haussa etsitään etenkin sellaisia innovatiivisia ideoita, joissa kehitetään rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja. Tärkeintä on tuoda esille se, mitä ongelmia haluat ratkaista ja mitä asioita haluat kehittää – ja miten se tehtäisiin. On hyvä, jos idean vaikutusta voidaan mitata. Myös kokeiltavan toiminnan toistettavuus ja siirrettävyys muuallakin toteutettavaksi nähdään eduksi, samoin idean sisältämä uutuusarvo ja liiketoimintapotentiaali.

Ideahaku on osa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa EU:n LIFE+ -ohjelmasta rahoitettua CIRCWASTE-hanketta, jolla edistetään kiertotalouden toteutumista maassamme. Hanketta toteutetaan neljässä eri maakunnassa.

Keski-Suomen kokonaisuus koostuu neljästä osahankkeesta, joista Jyväskylän kaupunki hallinnoi kahta. Niissä kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa sekä haetaan kuntalaisilta avoimella haulla ideoita käyttäjälähtöisen kiertotalouden edistämiseen. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto toteuttavat omat osahankkeensa.