Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluohjausvalmennukset ovat sparranneet henkilöstöä asiakaslähtöisyyden ja toimintamallien kehittämiseen. Valmennuksissa korostui asiakkaan rooli ja eri palveluiden välinen yhteistyö.

Toimiva palveluohjaus on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa sujuvoittavista tekijöistä. Osana valinnanvapauskokeilua Jyväskylän kaupungin perusturvan henkilöstölle järjestettiin palveluohjaukselliseen työtapaan kannustavia valmennuksia. Noin 80 osallistujaa keränneissä valmennuksissa keskityttiin erityisesti asiakaslähtöisiin työskentelytapoihin sekä erilaisiin palvelumuotoilun menetelmiin. Huomiota kiinnitettiin myös muiden yksiköiden tarjoamien palveluiden tuntemukseen.

– Eri alojen ammattilaiset eivät välttämättä tiedä riittävästi toistensa palveluista, joten asiakkaan tilannetta ei aina saada otettua kokonaisvaltaisesti huomioon. Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan tarpeiden kartoittamista yhdellä kohtaamisella ja oikea-aikaista ohjausta eri palveluihin, selittää valinnanvapauskokeilu -hankkeen projektityöntekijä, sairaanhoitaja Miina-Maria Kivelä.

Ideointia ja käytäntöön soveltamista

Kun henkilöstölle mahdollistetaan aikaa paneutua toimintojen kehittämiseen, tulevat palveluiden uudistamistarpeet ja pullonkaulat esiin. Toisinaan kehitystoimet keskittyvät pieniin asioihin ja ongelmien sanoittamiseen, mutta aika ajoin vaaditaan myös laajempaa yhteistyötä ja kansallista ohjausta.

– Henkilöstön kouluttamisen ja yhteistyön lisäksi tarvitaan uudistusta lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin. Esimerkiksi tällä hetkellä eri palvelualueiden ammattilaisilla ei ole oikeutta nähdä toistensa kirjauksia ja tehtyä suunnitelmaa asiakkaan saamista palveluista, Kivelä toteaa.

Sähköisen asioinnin edistäminen korostui valmennuksissa työstetyissä kehittämistöissä. Esimerkiksi sähköiselle, monialaiselle asiakassuunnitelmalle olisi käyttöä ja sen avulla voitaisiin sujuvoittaa palvelupolkua sekä järkevöittää sosiaali- ja terveyspalveluiden resurssien hyödyntämistä. 

Jyväskylän kaupungin sote-palveluissa on kehitetty palveluverkon mallintamisen ja sähköisen asioinnin lisäksi muun muassa lasten toimintaterapian lähetekäytäntöjä, suun terveydenhuollon ja fysioterapian ajanvarauskäytäntöjä, hoitotarvikepalvelun kotijakeluprosessia sekä pitkäaikaissairaiden palvelupolkua. Tehtyjen kehittämistöiden tuotoksista suurin osa on otettu käyttöön, osan odottaessa vielä jatkokehittämistä. Osallistujat ovat kokeneet valmennukset erittäin hyödyllisinä ja saaneet uutta virtaa päivittäisen työn uudistamiseen.

Palveluohjausvalmennukset ovat olleet on osa Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan palveluiden uudistamistyötä.

Lisätietoja: Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, sairaanhoitaja, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 0543, miina-maria.kivela(at)jkl.fi