Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta muun muassa kuuli vastauksen valtuustoaloitteeseen perusopetuksen arvioinnista sekä käsitteli oikaisuvaatimuksia.

Vastaus valtuustoaloitteeseen perusopetuksen arvioinnista

Santeri Lohi (Kok.) ja 24 muuta kaupunginvaltuutettua tekivät helmikuussa valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi mahdollisuus ottaa numeroarviointi käyttöön Jyväskylän kaupungin kouluissa jo alakoulun viimeisillä luokilla syksystä 2019 alkaen. Sivistyslautakunta saattaa saamansa vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että ne toteavat suoritetut toimet riittäviksi.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Opetushallitus valmistelee perusopetuksen päättöarvioinnin uusia kriteerejä ja arvioinnin linjausten täsmennyksiä, mukaan lukien numeroarvioinnin aloittamisajankohtaa. Arvioinnin linjausten luonnos saadaan kommentoitavaksi verkkoon 16.9.–18.10.2019. Paikallista opetussuunnitelmaa ei nähdä mielekkääksi lähteä muuttamaan arvioinnin osalta ennen kuin valtakunnalliset linjaukset vahvistetaan.

Sivistyslautakunnalle annetussa vastauksessa todetaan lisäksi, että OPH:n linjauksen mukaan numeroarviointi on otettava käyttöön viimeistään 8. vuosiluokalla ja Jyväskylässä numeroarviointi alkaa paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti 7. luokalla. Perusteluna numeroarvioinnin aloittamisajankohdalle on, että tutkimusten mukaan numerot eivät tue oppimista, vaan tilanne voi olla jopa päinvastainen. Numeroarviointi saattaa vähentää kiinnostusta opittavaan asiaan, oppilaat voivat suosia helpompia tehtäviä sekä välttää älyllisiä riskejä ja tavoitteiksi voidaan asettaa osaamisen lisäämisen sijasta tietty numeerinen arvio. Lisäksi pelkän numeron informaatioarvo osaamisen tasosta ja oppimisen edistymisestä on hyvin suppea.

Vastauksessa viitatut tutkimukset osoittavat, että taidoiltaan ja osaamiseltaan toisiaan vastaavilla oppilailla voi olla jopa usean arvosanan eroja päättötodistuksen arvosanoissa, joten opetussuunnitelmassa määritellyt hyvän osaamisen kriteerit eivät ohjaa riittävän tarkasti arviointia. Tätä varten Jyväskylässä on laadittu arvioinnin tueksi taitotasotaulukot, jotka eivät pohjaudu vain oppiaineiden sisältöjen osaamisen arviointiin, vaan oppilaalle yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja taitojen karttumisen arviointiin. 

Arvioinnin kannalta on olennaista, että oppilaat, huoltajat ja opettajat jakavat yhteisen käsityksen oppimisen tavoitteista. Taitotasotaulukoiden tavoitteet ja kriteerit on paikoin koettu vaikeaselkoiseksi ja raskaiksi ja tätä on pyritty parantamaan muokkaamalla tavoitteita kielellisesti selkeämmiksi. Tänä vuonna 1. ja 2. luokalla pilotoidaan arviointivihkoja, joiden avulla myös vanhempien on helpompi seurata oppilaiden edistymistä opintojen aikana. Myös 3. ja 6. luokille valmistellaan vastaavaa materiaalia. Arviointivihot parantavat viestintää huoltajien suuntaan, mutta viestintää oppilaan opintojen edistymisestä ja osaamisen tasosta tulee edelleen pohtia ja kehittää. 

Varhaiskasvatukseen perustettiin palvelukoordinaattorin virka

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaspalvelutyö sekä hoitopaikkoihin liittyvät järjestelyt ja päätöksenteko ovat lisääntyneet. Asiakaspäätöksiä tehtäessä käytetään julkista valtaa, joka edellyttää virkasuhdetta. Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti perustaa palvelukoordinaattorin viran 1.9.2019 alkaen. Palvelukoordinaattorin keskeiset julkisen vallan käyttöä sisältävät virkatehtävät ovat palvelupäätökset (esiopetus, varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus) sekä palveluraha- ja palvelusetelipäätökset. Lisäksi virkatehtävään kuuluu yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan valinnasta hyväskyttiin

Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan (kuvataide) valinnasta on saapunut sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimus 25.6.2019. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen kumoamista ja asianmukaista ja normaalikäytänteiden mukaista valintamenettelyä eli kutsua kaikki pätevät ja ansioituneet hakijat haastatteluun. Asiaa on selvitetty ja työnantaja toteaa, että ansiovertailun tekeminen on ollut puutteellista, joten sivistyslautakunta hyväksyi tehdyn oikaisuvaatimuksen. Valintapäätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Oikaisuvaatimus rehtorivalinnasta hylättiin

Perusopetuksen rehtorin viran täyttämisestä on saapunut sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimus 25.6.2019. Valinnasta tehdyn selvityksen perusteella virkaan valittu rehtori täyttää viranhakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusehdot ja muut edellytykset ja on kokonaisarviointiin perustuen virkaan soveltuvin, näin ollen sivistyslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. 

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8427. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 5.9.2019. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033