Jyväskylässä Haukkalantien varressa sijaitsevan Haukkalan lähteen veden käyttökielto on poistettu tänään perjantaina 23.8.

Lisätietoja:

ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto on tutkinut veden laatua tällä viikolla, ja saatujen tulosten perusteella lähteen veden laatu täyttää nyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Uusin tutkimustodistus on viety lähteen ilmoitustaululle.

Lähteen veden käyttö juomavetenä kiellettiin tiistaina 13.8., sillä rutiininäytteenoton yhteydessä lähteen vedessä havaittiin ulosteperäisiä bakteereja. Todennäköisesti veden saastumisen aiheuttivat lähdekaivoon päätyneet pintavesivalunnat.

Luonnon lähdevedet ovat olosuhteiden armoilla

Ympäristöterveydenhuolto muistuttaa kuluttajia käyttämään luonnon lähdevesiä harkitusti. Esimerkiksi rankkasateiden ja lumien sulamisaikaan veden laatu voi muuttua nopeastikin. Oudon väristä, hajuista tai samentunutta vettä ei pidä käyttää talousvetenä.

Asiasanat: