Tiistaina 27. elokuuta kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsittelyynsä muun muassa Savulahden, Väinölän Jokivierun ja Palokan Koivutien asemakaavamuutokset.

Palokan keskustaa kehitetään

Palokassa sijaitsevan Koivutie 2:n asemakaavamuutos on etenemässä luonnosvaiheeseen. Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa entisen K-marketin paikalla. Asemakaavamuutos mahdollistaa kaupan ja kahden asuinkerrostalon rakentamisen.

Lisäksi Jyväskylän kaupungin tavoitteena on laatia talven 2019-2020 aikana Palokan keskustaa koskeva kehittämissuunnitelma, jossa tutkitaan sekä torialueen että sitä ympäröivien kortteleiden kaupunkikuvallisia muutostavoitteita.

Kaavan verkkosivut.

Savulahteen uusi asuinalue 700-800 asukkaalle

Savulahti II asemakaavamuutos etenee ehdotusvaiheeseen. 700-800 uudelle asukkaalle suunnattu alue koostuu monipuolisesti pientalo-, rivitalo- ja kerrostalorakentamista.

–Länsi-Palokan laajat ja metsäiset virkistysmaastot ovat yksi vetovoimatekijä alueella, sanoo kaavasuunnittelija Jussi Sievänen Jyväskylän kaupungilta.

Alueella on myös juuri valmistunut päiväkotikoulu, joka on otettu käyttöön tänä syksynä.

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Alueen kaavoitus on jatkoa Savulahti I asuinalueen asemakaavoitukselle ja sen on tarkoitus muodostua osaksi laajempaa Savulahden ympäristön asuinaluekokonaisuutta.

Hyväksymiskäsittelyyn kaava etenee alustavan arvion mukaan loppuvuodesta. Mikäli kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaavan, tullaan pientalotontit jakamaan kevään 2020 aikana.

Katso kaavan 3D-malli.

Kaavan verkkosivut.

Uusi ruokakauppa Väinölään

Jokivierun asemakaavamuutos on etenemässä luonnosvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ruokakaupan rakentaminen ja edistää Äijälänrannan ja Väinölän alueen palvelutarjontaa sekä rakentamista.

Kaavan verkkosivut.

Melalammentie 4-6

Muuratsalon Melalammentien asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Muutoksessa turvataan Melalammentien katualueen jatkamismahdollisuudet ja kulku kaavoittamattomalle metsäalueelle. Lisäksi jyrkkään ja vaikeasti rakennettavaan kalliomaastoon osoitettu kevyen liikenteen väylävaraus poistetaan. Samassa yhteydessä kahdelle pientalotontille tehdään asemakaavan laajennus.

Kaavan verkkosivut.

Pajapellontie hyväksymiskäsittelyyn

Keljonkankaan Pajapellontien asemakaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyyn. Muutoksen tavoitteena on muuttaa asuinkerrostalolle ja rivitalolle varatut tontit omakotitalorakentamiselle. Omakotitalorakentamisen katsotaan sopeutuvan alueella jo olemassa olevaan rakennuskantaan kerros- ja rivitalorakentamista paremmin. Asemakaavamuutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Kaavan verkkosivut.