Vanhuspalvelut saa silloin tällöin kysymyksiä tällä hetkellä vapaana olevien vanhusten asumispaikkojen täyttämisperiaatteista. 

Kun ikäihminen saa myönteisen päätöksen ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoitoon, ei vapaata paikkaa yleensä pystytä järjestämään välittömästi. Vapautunutta paikkaa tarjotaan pisimpään jonottaneelle, eli kenellä on kulunut pisin aika myönteisestä päätöksestä.  Tästä aiheutuu paljon puhuttu odotusaika. Odotusaikoja palveluihin seurataan säännöllisesti ja  ne julkaistaan vanhuspalvelujen nettisivuilla 

Ostopalveluna tehostettua palveluasumista kaupungille tuottavat yksityiset hoivakodit ylläpitävät itse tietoa vapaista paikoistaan ja nämä tiedot näkyvät vanhuspalvelujen nettisivuilla
 
Yksityiset hoivakodit voivat ottaa vastaan myös itsemaksavia asukkaita ja muiden kuntien sijoittamia ikäihmisiä. Kaikki paikat eivät ole yksin Jyväskylän kaupungin käytettävissä. Lisäksi hoivakodeissa erilaisia hoiva-asumisen paikkoja. Useimmiten tavallisen palveluasumisen paikat eivät vastaa esimerkiksi vaikeasti muistisairaan ikäihmisen tarpeisiin, koska niissä ei ole riittävää kulunvalvontaa tai yhteiset ruokailutilat saattavat sijaita eri kerroksessa.

Lisätietoja: palveluesimies Anna-Liisa Heiskala, puh. 014 266 2823

www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asuminen