Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Lautakunta päätti ottaa yhden ikäihmisten kotihoidon pienalueen kaupungin omaksi toiminnaksi.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Lautakunta päätti ottaa yhden ikäihmisten kotihoidon pienalueen kaupungin omaksi toiminnaksi.

Palvelut päätettiin siirtää osaksi kaupungin omaa palvelutuotantoa Huhtasuo-Aittorinteen kotihoidon alueella. Aiemmin palvelut oli kilpailutettu ja ostopalvelutuottajana alueella toimi Vetrea/H10 Kymppipalvelut Oy. Vetrea kuitenkin irtisanoi kesäkuussa nykysopimuksen päättymään tämän vuoden lopussa. 

Perusturvalautakunta päätti, ettei aluetta kilpailuteta uudelleen vaan toiminta siirretään kaupungin tuottamaksi. Muutos koskee noin 50 alueen kotihoidon asiakasta. Heidän luonaan jatkaa kuitenkin nykyiset hoitajat, sillä päätöksen myötä henkilöstö siirtyy halutessaan kaupungin palvelukseen. 

Palvelun siirtäminen omaksi toiminnaksi aiheuttaa kaupungille vuositasolla noin 470 000 euron kustannukset. Tämä huomioidaan ensi vuoden talousarviovalmistelussa. Kustannuseroa selittää aikoinaan tehdyssä kilpailutuksessa annetut kaupungin nykytoimintaa edullisemmat hinnat.

Lautakunta päätti jo kesäkuussa Huhtasuo-Aittorinteen kotihoidon alueella toisena toimijana toimineen Debora Oy:n palveluiden siirtymisestä kaupungin omaksi toiminnaksi. Myös Debora irtisanoi palvelusopimuksensa päättymään 30.12.2019. Näin ollen koko Huhtasuo-Aittorinne alueen kotihoidon tuottaa jatkossa Jyväskylän kaupunki.  

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla. 

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 28.8.2019

Lisätietoja: Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 442 2302