Jyväskylän kaupunki saa tasaisesti kyselyjä yrittäjiltä erityisesti kävelykadulle sijoitettavista mainoksista tai somisteista.

Kaikkiin keskustan kävelykadulle sijoitettaviin somisteisiin on erikseen pyydettävä kaupungilta lupa. Kaupungin tehtävänä on taata esteetön ja sujuva liikkuminen kadulla.

Jyväskylän keskustassa sijaitseva kävelykatu on erittäin vilkas. Asukkaiden suunnasta on tullut jopa toiveita pyöräilyn kieltämisestä alueella. Katu on kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti liikkumiseen, jolloin kulkuväylien esteettömänä pitäminen on erityisen tärkeää. Kadun on palveltava ja oltava turvallinen kaikille käyttäjäryhmille, erityisesti näkövammaisille. Kadulle tuotujen istutusten, myyntikojujen ja taiteen paikat on erikseen tutkittu ja määritelty kadun käyttösuunnitelmassa siten, että ne eivät haittaa alueella liikkumista eivätkä tuki pelastusteitä.