Suun terveydenhuollon palveluiden kysyntä on kasvanut viime vuosina. Hoitoonpääsy on pitkittynyt ja jonojen pituus on ylittänyt terveydenhuoltolain mukaisen määräajan.

Aluehallintoviraston toukokuussa antaman määräyksen mukaan toimenpiteet jonon purkamiseksi tulee olla suoritettuna lokakuun 2019 loppuun mennessä. Varsinainen kirjallinen selvitys hoitoonpääsyn toteutumisesta ja tehdyistä toimenpiteistä Jyten suun terveydenhuollon tulee toimittaa 15.11. mennessä.

– Tällä hetkellä parhaimmaksi vaihtoehdoksi on katsottu jonon purkaminen vuokratyövoiman ja palvelusetelien laajentamisen avulla, kertoo suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Elina Tuppurainen.

Pääsääntöisesti iltoihin ja viikonloppuihin ajoittuvaa vuokratyötä käytetään ensisijaisesti jonon purkuun. Kutsun vuokratyön vastaanotoille saavat potilaat, joiden hammaslääkärin tutkimusaika on marraskuussa 2019 tai sen jälkeen.

– Tutkimusaikaansa jonottavia asiakkaita lähestytään puhelimitse tai tekstiviestillä, Tuppurainen sanoo. – Tekstiviestin saaneille uusi vastaanottoaika lähetetään myös kirjeitse kotiin. Ensimmäiset kutsut vuokratyön vastaanotoille toimitetaan elokuun aikana.

Apua hoitoonpääsyn jouduttamiseksi saadaan myös palvelusetelistä. Elokuusta lähtien hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaan jatkohoitoon tarjotaan palveluseteliä. Potilas valitsee palveluntarjoajan ja varaa hoitoaikansa omatoimisesti. Aiemmin palveluseteleitä on myönnetty ainoastaan lohkeamien hoitoon.

Lisätietoja:
Elina Tuppurainen, suun terveydenhuollon palvelupäällikkö, elina.tuppurainen@jyvaskyla.fi, p. 014 266 2268