Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden kotihoidon palvelutuotantoon tulee muutoksia tammikuun 2020 alusta. Kotihoidossa Huhtasuo-Aittorinne-alueella kotihoitoasiakkaita palvellut Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy lopettaa sopimuskauden päätyttyä palvelutuotannon tämän vuoden lopussa 31. joulukuuta. 

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut esittää irtisanoutuneen palveluntuottajan kotihoitoalueen toiminnan ottamista kaupungin omaksi toiminnaksi. Esitys viedään perusturvalautakunnan päätettäväksi 22. elokuuta.

Asiakasmäärät kotihoidon alueilla vaihtelevat kuukausittain. Vetrean H10 Kymppipalvelu Oy:lla on tällä hetkellä noin 50 kotihoidon asiakasta.

Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy:n kotihoidon asiakkaat ja omaiset ovat saaneet tiedon asiasta. Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy on tiedottanut henkilöstöään sopimuskauden päättymisestä 15. elokuuta. Toimintayksikössä tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön mahdollisuutta siirtyä liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti Jyväskylän kaupungin palvelukseen selvitetään. 

Lisätietoa antavat:
vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana, puh. 014 266 3634
liiketoimintajohtaja Pirjo Kettunen, Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy, puh. 044 531 9601