Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä, jolla on henkilökohtaisen avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta liikunta-avustajakorttia. Kortin tavoitteena on tukea em. henkilöiden liikunnan harrastamista. Liikunta-avustaja auttaa kortin haltijaa yksilöllisesti liikunta-, pukeutumis- ja mahdollisissa hätätilanteissa.

Kortti oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen hallinnoimilla liikuntapaikoilla sekä sen järjestämissä liikuntaryhmissä. Kortilla ei pääse Jyväskylän kaupungin ulkopuolisten toimijoiden palveluihin. Kortti on henkilökohtainen ja se tulee olla avustamistilanteissa aina mukana.

Korttia haetaan liikuntapalveluista

Liikunta-avustajakorttia haetaan Jyväskylän liikuntapalveluista hakemuksella. Sen voi ladata liikuntapalvelujen verkkosivuilta https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/soveltava ja lähettää postitse. Liikuntapalvelujen edustajaa voi myös pyytää käymään omalla koululla tai palvelutalossa, jos hakijoita on useita. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa lausunto tai todiste avustamistarpeeseen johtavasta haitasta sekä korttia hakevan henkilön 2 x 3 cm kokoinen valokuva.

Pysyvästi vammautuneille liikunta-avustajakortti myönnetään 10 vuodeksi kerrallaan. Kortti voidaan tehdä myös lyhyemmäksi ajaksi, jos toimintakyvyn oletetaan parantuvan. Hakemuksen käsittelijä tekee päätöksen kortin voimassaoloajasta. Lapsille kortti myönnetään aina 3 vuodeksi.

Myös eurooppalainen vammaiskortti käy liikuntapaikoilla, jos siinä on avustaja merkintä. Eurooppalainen vammaiskortti haetaan Kelan kautta. Lisätietoja www.vammaiskortti.fi

Tutustu tarkemmin liikunta-avustajakorttiin ja sen myöntämisperusteisiin osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/...

Lisätietoja

Heli Sohkanen, vastaava liikunnan ohjaaja, soveltava liikunta
p. 014 266 4272, heli.sohkanen[a]jkl.fi
Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut

Asiasanat: