Jyväskylän kaupungin www-etusivulla (www.jyvaskyla.fi) oli käyttäjätyytyväisyyskysely ajalla 29.5.2019 -6.8.2019, jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 774 vastaajaa. Samanlainen kysely on toteutettu vuosittain vuodesta 2001 ja Jyväskylän kaupunki on osallistunut useimpiin kyselyihin - mutta ei kaikkiin.

Edellinen kysely, mihin Jyväskylän kaupunki osallistui, oli vuonna 2016. Oman sivuston tulosten lisäksi vuodenvaihteessa ilmestyy kyselyyn osallistuneiden kuntien välinen vertailu.

Käyttäjät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä Jyväskylän kaupungin sivuihin, vaikkakin tyytyväisyys edellisestä kyselystä laskikin neljännesnumeron verran. Nyt kouluarvosanaksi sivuille saatiin 7,74, kun se vuonna 2016 oli vielä 8,01. Vuonna 2014 arvosanaksi saatiin 7,75, joten siinä palattiin aiemmalle tasolle. Myös käyttäjätyytyväisyysindeksi laski kautta linjan, vaikka sekin on edelleen hyvä.

"Tämä on varsin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että vuoden sisällä olemme vaihtaneet pääsivuston julkaisujärjestelmää, mutta emme sivujen ulkoasua ja että siirryimme kahden pääosoitteen sijasta käyttämään vain yhtä - www.jyvaskyla.fi:tä. Ja sivustojen siirto on vielä kesken, eli sekin työ jatkuu yhä. 2016 kyselyssä taas olimme juuri siirtyneet nykyiseen ulkoasuun", kommentoi verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij.

Kouluarvosanaksi 7,74, käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,52

Vastaajia pyydettiin antamaan www-sivustolle kouluarvosana välillä 4-10. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 7,74 (2016 kyselyssä 8,01), Jyväskylän kaupungin asukkaiden antamaksi arvosanaksi 7,72 ja ulkopaikkakuntalaisten antamaksi arvosanaksi 7,85.
 
Käyttäjiä pyydettiin myös pisteyttämään asteikolla 1-5 (täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä) erilaisia toteamuksia sen mukaan, miten toteamukset pitivät heidän mielestään paikkaansa. Kaikkien vastaajien käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,52 (2016 3,69), josta Jyväskylän kaupungin asukkaiden antama indeksi oli 3,07 ja ulkopaikkakuntalaisten 3,36. Alla luonnehdinnat (suluissa vuoden 2016 lukemat):
 
- Sivusto on hyödyllinen 4,11 (4,23)
- Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,73 (3,84)
- Sivut toimivat ongelmitta 3,69 (3,88)
- Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3,66 (3,81)
- Sivusto on ajanmukainen 3,59 (3,75)
- Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,59 (3,72)
- Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,52 (3,8)
- Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,52 (3,65)
- Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,49 (3,63)
- Pidän tästä sivustosta 3,42 (3,6)
- Sivustolla on helppo liikkua 3,40 (3,64)
- Sivusto on selkeä 3,29 (3,53)
- Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,13 (3,28)
- Sivusto erottuu edukseen 3,12 (3,31)

Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja?

Vastaajilta pyydettiin myös kehitysehdotuksia kaupungin verkkosivujen parantamiseksi.
 
Ehdotuksia tuli paljon mm. seuraavien otsikoiden alle sopivista asioista:
- Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista
- Tapahtumiin ja tapahtumakalenteriin liittyviä kommentteja
- Enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan
- Etusivuun liittyviä parannusehdotuksia
- Hakutoimintoon parannuksia
- Kohennusta sivujen ulkoasuun
- Lisää selkeyttä sivuihin
- Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen
- Sivut helppokäyttöisemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi
- Sivut ovat hyvät tällaisenaan
- Kritiikkiä tehtyjä uudistuksia kohtaan
- Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi
- Yhteystietoja kattavammin esille ja helpommin löydettäväksi
 
"Kiitos kaikille vastaajille, kehitysehdotuksia saimme runsaasti, noin 300 kappaletta. Kestää vähän aikaa, kun käymme ne kaikki läpi", kommentoi verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij.

Mitä asiaa verkkosivuiltamme hait ja löysitkö sen?

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (31% kaikista vastaajista), tapahtumakalenteria (19%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (18%) terveydenhoitoon liittyvää tietoa (17%), sekä kirjastoon liittyvää tietoa (16%).
 
76% oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 13% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 11% ilmoitti ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Sähköisiä asiointitoiveita

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (44% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (24%), sekä sosiaalitoimen kanssa (20%).

Vastaajista

84% vastaajista on Jyväskylän kaupungin asukkaita ja 16% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 69% ja miehiä 32%.
 
Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä 46-55-(23%), 56-65-(22%), 36-45-(22%), yli 65-(17%), 26-35-(11%), sekä 19-25-vuotiaat (4%). Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (28%), eläkeläisiä (23%), toimihenkilöitä (14%), ylempiä toimihenkilöitä (10%), sekä opiskelijoita (8%).
 
80% vastaajista käy sivuilla pöytätietokoneella tai kannettavalla, 19% tabletilla ja 40% älypuhelimella (voi valita useamman vaihtoehdon). Kaikista vastaajista 10% käy Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 35% viikoittain, 22% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 5% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 52% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 24% hakupalvelun kautta, 9%:lla sivusto on selaimen aloitussivuna, ja 8% tuli sivustolle toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.
 
Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme lahjakassia, jotka menevät arvonnan voittajille lähipäivinä.

Taustaa

Jyväskylän kaupunki on osallistunut lähes vuosittain käyttäjätyytyväisyyskyselyyn vuodesta 2001, tosin vuosien 2005, 2013, 2015, 2017 ja 2018 tutkimukset jäivät väliin.
 
Jyväskylän www-sivut julkaistiin uudessa julkaisujärjestelmässä syyskuussa 2018. Siirryimme käyttämään yhden päädomainin sivuja vuodenvaihteessa 2019. Ulkoasu on uusittu helmikuussa 2016.
 
Vuonna 2018 pääsivuston noin 40 000 sivua ladattiin 29 415 296 kertaa vajaan neljän miljoonan vierailun aikana vajaasta noin 1,5 miljoonasta uniikista osoitteesta - ja etusivulla käytiin yli puolitoista miljoonaa kertaa. Kaupungin verkkosivustoja ylläpitää oman työnsä ohella vajaat 400 työntekijää. Sosiaalisen median palveluita kaupungilla on noin sataviisikymmentä.
 
Lisää mielenkiintoista tilastotietoa kaupungin www-palveluista täältä:
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta

Kehittämistä lähiaikoina

Tämän vuoden kehityskohteita www-asioissa on useampia:
- www-sivustojen saavutettavuuden parantaminen teemana
- loppujen sivustojen siirto vanhasta julkaisujärjestelmästä
- uuden tapahtuma- ja harrastuskalenterin käyttönotto
- some-linjausten ja -ohjeiden uusiminen
- intran uusiminen

Lisätietoja:
Verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij
mikael.ratschinskij[at]jkl.fi
puh 014 26 61564

Asiasanat: