Jyväskylässä Haukkalantien varressa sijaitsevan Haukkalan lähteen veden käyttö juomavetenä on kielletty toistaiseksi.

Lisätietoja:

- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380
- johtava ympäristöterveystarkastaja Kirsti Leppänen, p. 014 266 2378

Lähteestä 12.8.2019 otetussa näytteessä on havaittu ulosteperäisiä bakteereja. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto selvittää tilannetta yhdessä lähteen ylläpitäjän eli kaupungin liikenne- ja viheralueiden palvelualueen kanssa.

Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa veden laadusta ja kiellon poistamisesta erikseen lähteen ilmoitustaululla ja Jyväskylän kaupungin internetsivuilla.

Asiasanat: