Jyväskylän kaupungin rahoittama Jyväskylän sydän -projekti järjestää marraskuussa vuorokauden mittaisen tapahtuman Jyväskylän teatteritalolla 20.-21.11.2019 klo 9.00-9.00. Teatteritalo muuttuu 24 tunniksi monitaiteelliseksi kulttuurikeskukseksi, joka kutsuu kaupunkilaiset viihtymään ja ottamaan tilan omakseen.

Lisätietoja:

suunnittelija Riikka Polso, p. 014 266 1663, riikka.polso(at)jkl.fi

Tapahtumalla edistetään paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä, osallistetaan yleisöä, lisätään kaupunkilaisten kulttuurihyvinvointia ja kulttuurin sekä taiteen moni-ilmeisyyttä. Tapahtumalla halutaan myös antaa osviittaa siitä millainen voisi sisällöltään olla kaupungin keskusta-alueelle tulevaisuudessa rakentuva kulttuurikeskus. Jyväskylän kaupungin kulttuuritoimijoista mukana tapahtumassa ovat muun muassa Jyväskylän pääkirjasto, Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylän taidemuseo, Suomen käsityön museo, Jyväskylä Sinfonia, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kuvataidekoulu ja Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, mutta mukaan halutaan myös muita kulttuuritoimijoita.

Kulttuuritoimijat ja kulttuurin tekijät voivat hakea mukaan ainutkertaiseen yhteisproduktioon rohkeasti niin pienemmillä kuin suuremmillakin sisältöehdotuksilla. Tapahtumatiloina ovat käytössä muun muassa teatteritalon ylälämpiö, aulatilat, terassilla sijaitseva lämmitettävä lasikontti sekä myöhäisillasta aamuun saakka suuri näyttämö ja pieni näyttämö.  Valintaan vaikuttaa sisällön lisäksi hakijan kyky ilmentää tapahtuman tavoitteita omassa ehdotuksessaan. Valinnoissa etusijalla ovat erityisesti ehdotukset, jotka sisältävät idean kahden tai useamman toimijan yhteisestä produktiosta. Mukaan valittavat tahot ovat osa Jyväskylän Sydän 24 -tapahtumaa ja saavat näkyvyyttä Jyväskylän Sydän 24 -markkinointiviestinnässä. Lisäksi valituille tahoille korvataan toteutuksesta koituvat kustannukset.

Hakuehdot ovat:

  1. Hakija/hakijataho edustaa tai koostuu taiteen ja kulttuurin ammattitoimijoista.
  2. Hakija/hakijataho on jyväskyläläinen toimija tai hakijan toiminta Jyväskylän alueella on muutoin merkittävässä roolissa.
  3. Hakija/hakijataho vastaa ehdottamansa sisällön toteutuksesta, tuotannosta, tekijänoikeudellisista sopimuksista ja muista mahdollisista lupa-asioista.

Jyväskylän Sydän 24 -projektitiimi kerää sisältöehdotuksia 25.8. asti. Mukaan haetaan täyttämällä hakukaavake osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/7cc62f78df. Valittuihin tahoihin ollaan yhteydessä elokuun viimeisellä viikolla. Valitsematta jättämistä ei perustella hakijoille erikseen.

Jyväskylän sydän on ainutlaatuinen kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen projekti. Projektissa tähdätään kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Jyväskylän taidemuseon, Suomen käsityön museon, pääkirjaston, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun toiminnan, tilaratkaisujen ja sijainnin kehittämiseen vahvalla tulevaisuus- ja asiakkuuspainotuksella osana Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämistä.