Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan.

Lisätietoja: 
asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen, talousyksikkö, puh. 014 266 8706
Jälkkäriin hakeminen ja maksut

Jyväskylässä lukuvuonna 2019-2020 asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa. 

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat / kuukausi ovat 1.8.2019 alkaen 

2 hengen perheessä tuloraja on 2102 euroa  
3 hengen perheessä tuloraja on 2713 euroa  
4 hengen perheessä tuloraja on 3080 euroa  
5 hengen perheessä tuloraja on 3447 euroa  
6 hengen perheessä tuloraja on 3813 euroa  

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 142 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta. 

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan erillisellä hakemuksella perheen tulojen perusteella tai tuloselvityslomakkeella, jos huoltaja on yrittäjä.  

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki, talousyksikkö, Vapaudenkatu 28, PL 1005, 40101 Jyväskylä tai katuosoitteen ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon. 

Jos maksupäätös ei ehdi ensimmäiseen perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-toiminnan lasku lähetetään ja maksualennus myönnetään sille huoltajalle, jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken. 

Perheellä on mahdollisuus hakea Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen talousyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.