Jyväskylässä varhaiskasvatuksen piirissä lapsia on yhteensä 7700, kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 5900 ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa 1800 lasta. Esiopetukseen osallistuvia lapsia on 1480.

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198 

Toimintakaudella 2019-2020 näkyvä iso muutos on Jyväskylän päätös poistaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus. Perheille tämä tarkoittaa, että Jyväskylän kaupunki ei enää 1.8.2019 alkaen rajoita lapsen varhaiskasvatusoikeutta lain sallimaan 20 tuntiin viikossa esimerkiksi vanhempien kotonaolon takia. Huoltajilla on vapaampi mahdollisuus valita, kuinka monta tuntia päivässä lapsi on varhaiskasvatuksessa sekä miten lapsen tarvitsemat hoitotunnit sijoittuvat viikonpäivien sisään. 

Muita toimintavuoden arjessa näkyviä uudistuksia ovat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien päivitysten tuomat muutokset sekä uuden sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto. Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistoissa on tarjolla kerran viikossa tilapäistä hoitoa lapsille, joilla ei ole varhaiskasvatussijoitusta. Yksityisen perhepäivähoidon asiakkaiden varahoitojärjestelyjä on uudistettu ja asiakkaiden toiveesta on perustettu iltaperhekahviloita eri puolille Jyväskylää.  

Päivitetyt varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat voimaan 1.8.2019 alkaen 

Jyväskylän paikallisten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien sisältöjä on päivitetty. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu paikallisesti yhteisesti noudatettaviksi sovittuja toimintatapoja, painopisteet, käytössä olevat materiaali ja toimintaympäristöön liittyvät omaleimaiset asiat. Keskeistä on lapsen hyvän arjen mahdollistavat toimintaperiaatteet, kuten hyvä vuorovaikutus, fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, pedagogisesti suunnitellut ruokailut, lepohetket ja ulkoilu sekä oppimisympäristöjen pedagogisuus. Myös arviointia ja pedagogisen dokumentoinnin periaatteita tarkennettiin. Päiväkotien ja perhepuistojen toimintasuunnitelmiin on kirjattu yksityiskohtaisemmin, miten tarkennukset näkyvät kunkin yksikön toiminnassa. 

Uusi sähköinen asiointijärjestelmä käyttöön lokakuussa 

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden sähköinen asiointijärjestelmä vaihtuu. 14.10. alkaen päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla olevien lasten hoitoaikojen varaukset ja poissaolojen ilmoittamiset hoidetaan Tieto Edu -asiointijärjestelmän kautta. Samalla luovutaan nykyisestä Daisy-järjestelmästä. Uutta järjestelmää on koekäytetty kesästä alkaen Korpilahden alueen perhepäivähoitajien kanssa.  

Huoltajien näkökulmasta uusi järjestelmä vastaa perustoiminnoiltaan paljolti nyt käytössä olevaa Daisya. Hoitoaikojen varausten, poissaolojen ilmoittamisen, toteutuneiden hoitoaikojen kertymisen seuraamisen lisäksi järjestelmä toimii myös lapsen varhaiskasvatuksen arkeen liittyvien asioiden viestintäkanavana. Näkyvin parannus on, että uusi järjestelmä toimii täysin mobiilisti. Merkittävimmät parannukset näkyvät varhaiskasvatuksen hallinnossa, jossa järjestelmä tukee paremmin varhaiskasvatuksen järjestämistä. Perheet saavat syyskuussa tarkemmat ohjeistukset uuden järjestelmän tunnuksista ja käyttöönotosta oman päiväkodin tai perhepäivähoitajan kautta.   

Tilapäistä hoitoa tarjolla Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistoissa kerran viikossa  

Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistot tarjoavat perheille mahdollisuuden tilapäiseen hoitoon kerran viikossa. 1.9.2019 alkaen maantaisin klo 12.30-16.00 välisenä aikana järjestettävä hoito on tarkoitettu pääasiassa 10 kk - 5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa.  Yksi hoitokerta maksaa 6,50 euroa/lapsi. Maksu sisältää välipalan. Perheellä on mahdollisuus hyödyntää tilapäistä hoitoa kerran kuukaudessa.   

Yksityisen perhepäivähoidon asiakkaiden varahoitojärjestelyt 1.9. alkaen 

Cygnaeuksen päiväkoti toimii kunnallisen perhepäivähoidon lasten varahoitopaikkana. 1.9.2019 alkaen myös yksityisellä perhepäivähoitajalla on mahdollisuus kysyä hoitolapsilleen varahoitopaikkaa Cygnaeuksen päiväkodilta. Yksityinen perhepäivähoitaja voi sopia varahoidosta edelleen myös toisen yksityisen perhepäivähoitajan, yksityisen päiväkodin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tai muiden lastenhoitopalvelujen järjestävien tahojen kanssa.  

Kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoidon yhteinen varahoitoryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti äkillisiin sairaustilanteisiin yksityisen hoitajan tai hoitajan oman lapsen sairastuessa. Yksityinen perhepäivähoitaja voi käyttää varahoitoa Cygnaeuksen päiväkodista enimmillään viisi päivää kuukaudessa. Pidemmät poissaolot ja loma-ajat yksityinen perhepäivähoitaja sopii jatkossakin tapauskohtaisesti asiakasperheidensä kanssa. 

Asiakkaiden toiveesta iltaperhekahviloita eri puolille Jyväskylää 

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta käynnistyy 19. elokuuta. Kerhot ovat hyvä vaihtoehto 2-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatusta kokopäiväisesti. Toiminta sopii myös kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa. Uutta on, että yli 3-vuotiaiden kerhot kokoontuvat kolmena päivänä viikossa ja että asiakkaiden toiveisiin on vastattu lisäämällä perhekahvilatoimintaa myös alkuiltoihin.  

Maksuton iltaperhekahvila kokoontuu tiistaista torstaisin klo 15-18.00 välisenä aikana Mannilan, Kotimäen tai Kortepohjan päiväkodilla. Iltaperhekahvilaan voi tulla yhdessä koko perheen kanssa, vaikka työpäivän jälkeen. Lapsille on tarjolla leikkiseuraa ja vanhemmilla on mahdollisuus saada vertaistukea omaan vanhemmuuteen. Sapere-ruokakasvatusteemalla iltaperhekahviloissa valmistetaan yhdessä keittoa, jota voi ostaa 1 euron annoshintaan.  Perhekahviloihin ei ole ennakkoilmoittautumista.