Jyväskylässä 13 500 koululaista aloittaa uuden lukuvuoden torstaina 8. elokuuta. Ensimmäisen luokan aloittavia eppuja on 1480 ja seitsemännelle luokalle siirtyviä oppilaita on 1550.

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Sami Lahti, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4985 
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4984 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889 
rehtori Seppo Pulkkinen, Kuokkalan yhtenäiskoulu, puh. 014 266 4681 
rehtori Harri Martikainen, Kangasvuoren päiväkotikoulu, puh. 014 266 4501 
rehtori Katja Tuomaala, Savulahden päiväkotikoulu, puh. 014 266 8881 

Lukuvuonna 2019-2020 perusopetus saa käyttöönsä kaksi uutta päiväkotikoulua sekä peruskorjatut tilat Kuokkalassa. Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti ja A1-kielen opiskelu alkaa ensimmäisen luokan oppilailla. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä Jälkkäri toimii kaikilla alakouluilla ja harrastetoimintaa tarjotaan monipuolisesti koulupäivän yhteydessä.  

Yhdeksäsluokkalaiset uudistuneen opetussuunnitelman piiriin, eput aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 

Lukuvuonna 2019-2020 kaikki vuosiluokat opiskelevat uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti. Yhdeksäsluokkalaisille uutta on oppiainekohtaisen arvioinnin muuttuminen. Oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin tukena käytetään oppiaineille laadittuja, kuusiportaisia laadullisia ja määrällisiä taitotasokuvauksia. Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yhdeksäsluokkalaisille tuttuja jo aikaisemmilta vuosilta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman yksi merkittävä uudistus on ollut kieltenopiskelun varhentuminen. Vapaaehtoista A2-kieltä on opiskelu jo kaksi lukuvuotta neljänneltä luokalta ja ruotsin kieltä, B1-kieltä, kuudennelta luokalta alkaen. Tänä syksynä kaikki ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen opiskelun.  Eppujen A1-kieleksi valikoitui englannin kieli. Valittavia kieliä olivat englanti, saksa, ranska ja venäjä. A1-kieli valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. 

Jyväskylässä on tarjottu vieraisiin kieliin tutustumista, kielisuihkutusta, esiopetuksessa ja Kesä-Jälkkäreissa jo 10 vuoden ajan. Juhlavuoden teemana perusopetuksen Jälkkäreissä on kansainvälisyys. Teemaa lähestytään Opetushallituksen rahoittaman Myllytonttu -satukirjan välityksellä.  Esiopetusryhmissä kielisuihkutuksen avulla tutustutaan erityisesti valittavana oleviin A1-kieliin.  

Kahdella kielellä annettavaa opetusta CLIL-menetelmällä (Content and Language Integrated Learning) laajennetaan tänä lukuvuonna myös Kuokkala svenska skolan, Mankolan, Jyskän, Vaajakosken, Lohikosken, Keljonkankaan ja Tikan kouluille. Kortepohjan koulussa tällaistä opetusta on toteutettu jo 1990-luvulta lähtien. Kaksikielisessä opetuksessa annetaan muiden kuin kielten oppiaineiden opetusta muulla kuin suomen kielellä vähintään tunti viikossa. Opetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia kielitietoisuuden, kulttuurien ymmärtämisen ja kommunikatiivisen kielitaidon lisäämiseen. 

Savulahden ja Kangasvuoren päiväkotikoulut valmiina  

Savulahden ja Kangasvuoren päiväkotikoulut vastaanottavat ensimmäiset oppilaat. Uusien päiväkotikoulujen tilaratkaisut ja yhteistyö tukevat lapsen yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun toteutumista. Viihtyisät ja ajanmukaiset tilat ovat eri ikäisten oppijoiden tarpeisiin muunneltavia ja kaikkien opetusryhmien yhteiskäytössä.  

Savulahden päiväkotikoulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-4. Oppilaspaikkoja on yhteensä 200 koululaiselle. Tänä syksynä koulun puolella aloittaa 140 oppilasta, jotka tulevat Savulahden, Haukkalan, Nuutti-Elovainion ja Ruokkeentien alueelta. Päiväkotikoulu toimii myös tämän lukuvuoden ajan Mankolan yhtenäiskoulun 1.-2.-luokkalaisten väistökouluna. Mankolan yhtenäiskoulun laajennus valmistuu keväällä 2020.  

Kangasvuoren päiväkotikoulussa annetaan ensimmäisenä vuonna opetusta kahdessa ensimmäisen ja toisen luokan ryhmässä, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla, kahdessa alueellisessa pienryhmässä sekä valmistavan opetuksen ryhmässä. Oppilaita on yhteensä 140 ja he tulevat pääsääntöisesti päiväkotikoulun läheisyydestä, Pupuhuhdan mäeltä, Rasinrinteeltä ja Kangasvuoren alueelta. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Kangasvuoren päiväkotikoulu muuttuu 1.-3. luokkien kouluksi, jossa on kaksi rinnakkaista opetusryhmää kullakin vuosiluokalla.  Oppilaat siirtyvät neljännelle luokalle jatkossa Huhtasuon yhtenäiskouluun.  

Kuokkalan yhtenäiskoulun P-rakennuksen peruskorjaus on valmistumassa ja yhtenäiskoulun lähes kaikki tilat ovat nyt vuosiluokkien 1-9 käytössä. Kädentaitotilat saadaan valmiiksi syyslomaan mennessä. Siihen saakka kädentaito-opetusta annetaan väistötiloissa osoitteessa Pohjanlahdentie 17. Koululta löytyy lisäksi tilat nuorisopalveluille ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärille. Kuokkalan kirjasto muutti koulun yhteyteen jo aikaisemmin. Koulun piha-alueelle valmistuvan Kuokkalan lähiliikuntapaikan skeittiparkki, tekonurmikenttä juoksuratoineen sekä kuntoilualue ovat oppilaiden ja asukkaiden käytössä loppuvuodesta. 

Vesangan päiväkotikoulun laajennus on käynnissä ja valmistuu keväällä 2020. Keljonkankaalle valmistuvan uuden yhtenäiskoulun rakennustyöt ovat käynnistyneet. Valmista pitäisi olla syksyllä 2021. Kortepohjan koulun oppilaat aloittavat kevätlukukauden 2020 väistötiloissa Voionmaan koululla, kun uuden Kortepohjan päiväkotikoulun rakentaminen käynnistyy vanhan koulun purkutöillä. 

Harrastamista omalla koululla tuetaan 

Maksutonta harrastamista on tarjolla koulupäivän aikana ja jälkeen. Kaikilla kouluilla on tarjolla välituntitoimintaa, pidemmällä välitunnilla koulun liikuntasali ja -välineet ovat oppilaiden käytössä ja oppilaista koulutetut vapaaehtoiset liikuttajat, välkkärit, vetävät ohjattuja liikuntahetkiä ja -leikkejä. Koulupäivän jälkeen koulujen kerhotoiminta tarjoaa liikunta-, musiikki-, kädentaito-, media ja tietotekniikka-, ilmaisu- ja luontokerhoja. Ensimmäisen luokan oppilaiden koulupäivä alkaa yleensä vähän myöhemmin. Pienille koululaisille on tarjolla ohjattua aamuvirkkutoimintaa ennen koulun alkamista.  

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen maksuttomat harrastetoiminnot täydentävät koulujen harrastevalikoimaa. Perusopetusikäisille suunnatun maksuttoman harrastetoiminnan tarkemmat tiedot ja ajankohdat löytyvät koulujen nettisivuilta.