Kaupunkirakennelautakunta on 28.5.2019 hyväksynyt seuraavat asemakaavan muutokset:

- Survosenahde 5
Asemakaavan muutos koskee 66. kaupunginosan korttelin 25 tonttia 3.

- Oskarinkuja 29
Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan korttelin 27 tontteja 17 ja 18 sekä vesialuetta.

Kaupunkirakennelautakunnan päätökset ovat lainvoimaisia ja edellä mainitut asemakaavan muutosehdotukset tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Kaupunkirakennelautakunta

Asiasanat: 
Kaupunginosa: