Aluehallintovirasto (AVI) on kiinnittänyt Jyväskylän terveyskeskussairaaloiden huomiota sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajien nimeämiseen. AVI:n raportin mukaan kesäsijaisina toimiville sairaanhoitajaopiskelijoille ei ollut terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen mukaisesti nimetty kirjallisesti ohjaajaa. Jyväskylän kaupunkia on pyydetty antamaan selvitys asiasta 31.8.2019 mennessä.

AVI teki tarkastuskäynnin Palokan ja Kyllön terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoille 18.–19.6.2019. Tarkastukset tehtiin AVI:lle tulleen ilmoituksen perusteella, jonka mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden toiminnassa laillistetun ammattihenkilön tehtävissä on ollut puutteita.

Tarkastuksella selvitettiin 1) terveyskeskussairaalan laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma sisältäen perehdytysohjelman, 2) hoitohenkilöstön rakenne ja määrä suhteessa hoidon/palvelujen tarpeeseen, 3) laillistetun ammattihenkilön tehtävissä toimivien sairaanhoitajaopiskelijoiden opintorekisteriotteet, nimetyt ohjaajat ja lääkehoidon luvat, 4) kesälomakauden työvuorolista ja suunnitelma sekä 5) lääkehoitosuunnitelma ja kesäsijaisten osaamisvaatimusten määritelmät.

Selvityksen mukaan hoidon laatu tai potilasturvallisuus ei ole vaarantunut. Opiskelijoiden ohjaajien nimeämiseen toivotaan kuitenkin muutosta. 

– Jokaisella osastolla on kaikkiin työvuoroihin ollut merkittynä työvuorolistoihin vastuusairaanhoitaja, jonka työtehtäviin kuuluu toimia myös sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajana. Jokaisella sairaanhoitajaopiskelijalla on ollut tiedossa hänen ohjaajansa kunkin työvuoron aikana. Ohjaajan nimeäminen tällä tavalla ei kuitenkaan ole AVI:n selvityksen mukaan riittävää. Nimeämiskäytäntöä tullaan tarkentamaan niin, että siitä tulee asetuksen mukainen, kertoo terveyskeskussairaaloiden palvelujohtaja Kati Seppänen.

Lisätietoja: palvelujohtaja Kati Seppänen, kati.seppanen@jkl.fi, 014 266 2400