Päätöspäivä 05.07.2019
Päätösten antopäivä  09.07.2019


179-2019-756 
Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarveratkaisuhakemus hyväksytään ehdoilla
179-411-4-367
Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan vaikuttavan tilan lisääminen

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta kaupunkirakennelautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitettava kaupunkirakennelautakunnalle 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä oikaisuvaatimusohjeesta.

Juha Kantanen
Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö