Päätöspäivä 04.07.2019
Päätösten antopäivä  09.07.2019


179-2019-803
Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarveratkaisuhakemus hyväksytään
179-402-13-11
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta kaupunkirakennelautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitettava kaupunkirakennelautakunnalle 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä oikaisuvaatimusohjeesta.

Juha Kantanen
Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö