Uusia palvelusetelituottajia haetaan lapsille ja lapsiperheille suunnattuihin neuvonta- ja terapiasetelihin. Palvelusetelituottajaksi on jatkuva haku.

Jyväskylän kaupunki hakee palvelutuottajia lapsille ja lapsiperheille suunnattuihin neuvonta- ja terapiasetelihin, erityisesti uuteen perheasiainsovittelun palveluseteliin sekä lasten yksilöllisen tai ryhmässä tapahtuvan hoidollisen traumatyöskentelyn palveluseteliin. 

Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteli on tarkoitettu lapsen kehityksen, vanhemmuuden, parisuhteen sekä perheen tukemiseen sekä tilanteisiin, missä tarvitaan perheasiainsovittelua. Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteleitä perheasiainsovittelun ja hoidollisen traumatyöskentelyn lisäksi ovat neuvonnan palveluseteli, vanhemmuusterapian palveluseteli, pariterapian palveluseteli, perheterapian palveluseteli, hoidollisen ryhmätoiminnan palveluseteli sekä lapsen yksilöllisen tukiterapian palveluseteli.

Perheasiainsovittelua haasteellisiin erojärjestelytilanteisiin

Perheasiainsovittelu auttaa tilanteessa, jossa perheet miettivät avio- ja avoeroa, tekevät erojärjestelyjä tai kun lasta koskevat sopimukset tai päätökset eivät toimi. Sovittelu helpottaa puolisoita selkiyttämään tilannetta ja löytämään lasta koskevia ratkaisuja. Perheasiainsovittelu kohdentuu perheisiin, joilla on alaikäisiä lapsia. 

Perheasiainsovittelua toteuttavalta henkilöltä edellytetään psykologin tai sosiaalityöntekijän tai muuta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Sovittelijana toimivalla henkilöllä tulee olla kokemusta perheneuvonta- tai perheoikeudellisesta työstä tai lastensuojelusta.  Lisäksi sovittelijana toimivalta tulee olla riittävää täydentävää sovittelukoulutusta ja/tai riittäväksi katsottavaa kokemusta sovittelijana toimimisesta. Sovittelijana toimivalla tulee olla voimassa oleva lupa Aluehallintovirastolta toimia sovittelijana.

Hoidollinen traumatyöskentely

Lasten yksilöllisen tai ryhmässä tapahtuvan hoidollisen traumatyöskentelyn tavoitteena on lapsen vakautuminen ja eheytyminen traumakokemuksen jälkeen. Lasten ryhmään sisältyy myös vanhempien tapaamisia tai sen rinnalla järjestettävä vanhemmille suunnattu oma ryhmä.

Hoidollista traumatyöskentelyä toteuttavalta henkilöltä edellytetään psykologin tai lääkärin peruskoulutuksen lisäksi 3–4-vuotinen erityistason psykoterapiakoulutus ja lasten emdr-terapeutin koulutus tai traumapsykoterapeutin koulutus sekä kokemusta lasten kanssa tehtävästä traumatyöskentelystä.

Palveluseteli edellyttää palvelutarpeen arviointia ja palvelupäätöstä

Palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palveluseteli voidaan myöntää perheneuvolassa tapahtuvan palveluarvioinnin/palveluohjauksen perusteella jyväskyläläisille lapsiperheille. Palveluseteliä ei voi tilata ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluntuottajan asiakas valitsee itse.

Palvelusetelituottajaksi jatkuva haku

Tarkemmat tiedot palveluseteleistä ja palvelutuottajiin liittyvistä pätevyysvaatimuksista löytyvät Jyväskylän kaupungin perusturvan palveluseteleiden sääntökirjasta. Palvelusetelituottajaksi haku tapahtuu sähköisessä palse.fi -portaalissa. Palvelusetelituottajaksi on jatkuva haku. Neuvonta- ja terapiaseteleihin liittyvä palveluntuottajille suunnattu tuottajatapaaminen järjestetään torstaina 5.9. klo 14.30-16 Voimalassa, Sepänkatu 4, Jyväskylä.

www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/hankinnat/palvelusetelitoiminta/palveluseteliyrittaja
www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf
www.palse.fi


Lisätietoja:
palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 014 266 1377
palveluesimies Eeva Nyberg, p. 014 266 3611
erityisasiantuntija Mia Lindberg, p. 014 266 8631