Päätöspäivä 18.06.2019
Päätösten antopäivä  25.06.2019


179-2019-165 160 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään ehdoilla
179-1-9901-0
179-1-3-8
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Kaupunkirakennelautakunta