Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 18.6.2019 käsiteltiin muun muassa muun muassa Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelman päivittämistä.

Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelma päivitettiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti vahvistaa Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelman (18.6.2019) ja määräsi mahdollisista valituksista huolimatta sen tulemaan voimaan 1.7.2019. Katupäällikkö valtuutettiin tekemään suunnitelmaan tarvittaessa pieniä muutoksia.

Vahvistettu käyttösuunnitelma korvaa kaupunkirakennelautakunnan päätöksellään 22.3.2016/68 vahvistaman käyttösuunnitelman.

Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelmassa on osoitettu kadun keskeisten toimintojen sijoittuminen katutilaan. Näitä ovat muun muassa pysäköintipaikat, terassien tilavaraukset, oleskelualueet sekä pelastustiet. Lisäksi suunnitelmassa on sijoitettu katualueelle katuvihreää ja sijoiteltu kadun toimintoja ajonopeuksia hillitsevällä tavalla.

Käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen anniskelu- tai kahvilaterassin sijoittaminen suunnitelman mukaiselle alueelle ei edellytä enää erillistä maanomistajan lupaa. Terassialueista peritään kaupunkirakennelautakunnan vahvistaman hinnaston mukainen vuokra kuten kävelykadullakin. Käyttösuunnitelmassa esitetyt myyntipaikat vuokrataan viranhaltijapäätöksin.

Jyväskylän kaupungin viherpalveluohjelma KymppiV hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi KymppiV-ohjelman kaupunkirakenteen toimialan hallinnoimien rakennettujen viherpalvelujen kehittämisen pohjaksi.

Viherpalvelut ovat kaupungin viheralueisiin liittyviä palveluja ja toimintoja, joilla edistetään ennen kaikkea asukkaiden viihtymistä ja virkistäytymistä. KymppiV-ohjelma on osa Jyväskylän viherpalveluiden strategista kehittämistä. Sitä ohjaavat muun muassa kaupungin strategia sekä viherpolitiikka. Jatkossa on tarkoitus laatia myös erillinen viherpalveluiden kunnossapitoa linjaava ohjelma.

Viherpalveluohjelma eli KymppiV on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa esitellään viheralueiden kehittämisen tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. KymppiV-ohjelmointi koskee kaupunkirakenteen toimialan järjestämiä viherpalveluita: oleskelu- ja edustuspuistoja, kasvitieteellisiä kohteita, avoimia alueita, leikkipuistoja, matonpesupaikkoja, koirapalveluita, kenttiä sekä viher- ja katualueiden taidetta. Ohjelmoinnin ulkopuolelle jäävät muun muassa koulujen ja päiväkotien pihat sekä liikuntapaikkojen ohessa sijaitsevat viheralueet, joista vastaavat Jyväskylän Tilapalvelu sekä liikuntapalvelut. KymppiV-toimintamalli ottaa kuitenkin huomioon myös nämä muiden yksiköiden tarjoamat palvelut.

Edellinen viherpalveluohjelma on hyväksytty vuonna 2013. Uudistetussa KymppiV-viherpalveluohjelmassa on viherpalveluiden ohjelmointia kehitetty muun muassa koskien toimintamallia sekä eri palveluiden ohjelmoinnin tavoitteita ja menettelyjä. Tavoitteena on ollut luoda malli, jossa viherpalveluiden ohjelmointi on jatkuvasti päivittyvää ja joustavasti toimintaympäristön tai maankäytön muutoksiin reagoivaa.

Erityisiä kehittämiskohteita viherpalveluiden osalta Jyväskylässä ovat keskustan Kehä Vihreä sekä Jyväsjärven, Tuomiojärven ja Palokkajärven rantavyöhykkeet eli Kehä Siniset. Niiden kehittämiseen on esitetty keskimäärin 300 000 euroa vuosittain. Kaupunkikehityshankkeisiin kuuluvien Kankaan viheralueiden, Hippoksen liikuntapuiston ja tulevan Kukkulan asuinalueen viheralueiden rakentaminen sekä Tourujoen kunnostus ovat omia erityiskohteitaan.

Katusuunnitelmia hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi useita katusuunnitelmia. Suunnitelmat koskevat Saarnatietä Säynätsalossa, Valmetinkujaa ja Valmetinpolkua, Saunapolkua sekä Tiilitehtaantien yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa asemakaavoja, esimerkiksi AaltoAlvarin, Hämeenlahden ja Tikkakosken Hietajärvenrannan asemakaavamuutokset.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi