Jyväskylän ainut skeittauksen talviharrastuspaikka, Salmirannan skeittihalli, on jouduttu sulkemaan kevätkauden 2019 päätteeksi. Halli tullaan purkamaan kesän 2019 aikana hallin rakennetutkimuksissa esiin tulleiden rakennevikojen vuoksi. Hallin teräskaarissa esiintyvät viat aiheuttavat suuren turvallisuusriskin ja toiminnan jatkuminen ei olisi turvallista käyttäjille. Skeittihalli on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen.

Salmirannan hallia ovat käyttäneet skeittareiden lisäksi myös BMX- ja trial-pyöräilijät. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ja hallin käyttäjät ovat yhdessä hakeneet ratkaisua uuden korvaavan tilan löytämiseksi harrastajille. Uutta tilaa koskevat tiedustelut on laajennettu kaupungin ulkopuolisiin liikuntapalveluja tuottaviin yrityksiin, sillä kaupungin tiloista ei ole löytynyt käyttöön sopivaa tilaa.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ja tilapalvelut jatkavat yhdessä korvaavan tilan etsimistä. Mahdollisista sopivista yksityisomistuksessa olevista halleista voi ottaa yhteyttä Jyväskylän liikuntapalveluihin.

Lisätietoja

Jouni Arnberg, olosuhdepäällikkö
p. 014 266 4319, jouni.arnberg[a]jkl.fi