Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry:n järjestämiä Puistojuhlia. Ne pidetään Lounaispuistossa (Minna Canthin katu 7) 4.-6.7.2019 osana Jyväskylän Kesä -tapahtumaa. Kyseessä on ulkoilmakonsertti, jossa esiintyy useita kotimaisia artisteja. Musiikkia soitetaan torstaina 4.7. klo 18.00-24.00, perjantaina 5.7. klo 17.00-01.00 ja lauantaina 6.7. klo 17.30-01.15. DJ soittaa musiikkia hetkinä, jolloin artisteja ei ole esiintymässä. Lisäksi keskiviikkona 3.7. tehdään soundcheckit klo 22.00 mennessä.

Ilmoitusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, kuulutusajan 11.06.2019-24.06.2019.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia ilmoituksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 24.06.2019 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Kivääritehtaankatu 6 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jyvaskyla.fi . Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2019-26.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 2665175, s-posti petteri.ahonen(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylä 11.06.2019

Kaupunginosa: