Ympäristöjohtaja on tehnyt maa-aineslain 10 §:n mukaisen päätöksen Jyväskylän kaupungin maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta (yhteislupahakemus), joka koskee yhteisluvan voimassaoloajan jatkamista  Seppälänkankaalla tilalla Koivukorpi (179-401-11-22).

Päätöksen antopäivä on 12.06.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 12.07.2019.

Päätös on nähtävissä valitusaikana Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialalla, os. Kivääritehtaankatu 6, 4 krs.

Päivi Pietarinen
Ympäristöjohtaja

Kaupunginosa: